Več o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) si lahko preberete na tej povezavi.

Seznam FFS s pretečeno registracijo

Seznam v zadnjem letu spremenjenih/novih odločb

Seznam v zadnjem letu spremenjenih odločb s spremembo uporabe

Seznam FFS registriranih za manjše uporabe

Seznam registriranih FFS na današnji dan

Seznam FFS, ki so prepovedana za uporabo na najožjih VVO

Fungicidi registrirani v Sloveniji z načinom delovanja po FRAC in njihova uporaba

Herbicidi registrirani v Sloveniji z načinom delovanja po HRAC in njihova uporaba

Insekticidi/akaricidi registrirani v Sloveniji z načinom delovanja po IRAC in njihova uporaba

Seznam FFS, kandidatov za zamenjavo

Seznam FFS, nevarnih za čebele

Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi

Seznam FFS z manjšim tveganjem

Seznam FFS na podlagi MO, izvlečkov, feromonov

Seznam FFS za poklicno rabo

Seznam FFS, ki se prodajajo brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine v specializiranih prodajalnah FFS

Seznam FFS, ki se prodajajo brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine v specializiranih prodajalnah FFS in drugih neživilskih prodajalnah

Seznam aktualnih dovoljenj za nujne primere iz varstva rastlin v Sloveniji

Seznam FFS na podlagi MO

Seznam osnovnih snovi

Iskalnik FFS v angleškem jeziku

EU iskalnik - aktivne snovi, FFS, ostanki pesticidov

© 2016 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. E-naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si, http://www.uvhvvr.gov.si/