Več o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) si lahko preberete na tej povezavi.

Seznam FFS s pretečeno registracijo

Seznam v zadnjem letu spremenjenih/novih odločb

Seznam FFS, ki se prodajajo brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine – manjša pakiranja za površino tretiranja do 500 m2

Seznam FFS, ki se prodajajo v specializiranih prodajalnah s FFS in drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom

Seznam FFS registriranih za manjše uporabe

Seznam registriranih FFS na današnji dan

Seznam FFS, nevarnih za čebele

Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi

Seznam FFS z manjšim tveganjem

Seznam FFS na podlagi MO, izvlečkov, feromonov

Seznam osnovnih snovi

Iskalnik FFS v angleškem jeziku

EU iskalnik - aktivne snovi, FFS, ostanki pesticidov

© 2016 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. E-naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si, http://www.uvhvvr.gov.si/