Več o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) si lahko preberete na tej povezavi.

Seznam FFS s pretečeno registracijo

Seznam v zadnjem letu spremenjenih/novih odločb

Seznam FFS registriranih za manjše uporabe

Seznam registriranih FFS na današnji dan

Seznam FFS, ki so prepovedana za uporabo na najožjih VVO

Seznam FFS, nevarnih za čebele

Seznam FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi

Seznam FFS z manjšim tveganjem

Seznam FFS na podlagi MO, izvlečkov, feromonov

Seznam FFS za poklicno rabo

Seznam herbicidov 1, prepovedanih za uporabo na javnih površinah (brez cest in železnic)

Seznam herbicidov, prepovedanih za uporabo ob cestah in železnicah

Seznam FFS, ki se prodajajo brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine v specializiranih prodajalnah FFS

Seznam FFS, ki se prodajajo brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine v specializiranih prodajalnah FFS in drugih neživilskih prodajalnah

Seznam herbicidov 2, prepovedanih za uporabo na javnih površinah (brez cest in železnic)

Seznam aktualnih dovoljenj za nujne primere iz varstva rastlin v Sloveniji

Seznam osnovnih snovi

Iskalnik FFS v angleškem jeziku

EU iskalnik - aktivne snovi, FFS, ostanki pesticidov

© 2016 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. E-naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si, http://www.uvhvvr.gov.si/