Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS v naslednjih 2 mesecih:

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
05.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Rakičan BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN-POSESTVO ŠOLE Kočiš Dejan 041 579 820
06.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Rakičan BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN-POSESTVO ŠOLE Kočiš Dejan 041 579 820
07.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Renkovci PARADAJZ D.O.O., Renkovci 57c Kočiš Dejan 041 579 820
08.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Rakičan BIOTEHNIŠKA ŠOLA RAKIČAN-POSESTVO ŠOLE Kočiš Dejan 041 579 820
11.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
12.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
12.03.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Šentvid pri Grobelnem GASILSKI DOM, Šentvid pri Grobelnem 30 Šket Martin 041714258,051311420
13.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820
13.03.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Donačka Gora GASILSKI DOM, Donačka Gora 4C Šket Martin 041714258,051311420
14.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820
14.03.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Zibika PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Zibika 1 Martin Šket 041714258, 051311420
15.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Sveti Jurij ob Ščavnici DEPONIJA PRI KZ Kočiš Dejan 041 579 820
15.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Zgornja Kostrivnica KMETIJA VOLAVŠEK (bife), Zgornja Kostrivnica 17A Šket Martin 041714258, 051311420
16.03.2019 od 8:00 do 12:00 Šolski center Šentjur Braslovče PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Braslovče 23 Šket Martin 041714258, 051311420
18.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Draža vas GASILSKI DOM, Draža vas 38 Šket Martin 041714258, 051311420
18.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
19.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Draža vas GASILSKI DOM, Draža vas 38 Šket Martin 041714258, 051311420
19.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ključarovci pri Ljutomeru KMETIJSKA TRGOVINA Kočiš Dejan 041 579 820
20.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Draža vas GASILSKI DOM, Draža vas 38 Šket Martin 041714258,051311420
20.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Mala Nedelja GASILSKI DOM, Mala Nedelja 2 Kočiš Dejan 041 579 820
21.03.2019 od 8:00 do 10:00 Šolski center Šentjur Stranice KMETIJA BORNŠEK, Stranice 10 Šket Martin 041714258, 051311420
21.03.2019 od 11:00 do 15:30 Šolski center Šentjur Dobrava pri Konjicah TRGOVINA ZLATI GRIČ, Dobrava pri Konjicah 7 Šket Martin 041714258, 051311420
21.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnji Ivanjci KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
22.03.2019 od 8:00 do 15:30 Šolski center Šentjur Virštanj DOM KRAJANOV, Virštanj 11 Šket Martin 041714258, 051311420
22.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnji Ivanjci KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
23.03.2019 od 8:00 do 14:30 Šolski center Šentjur Brezovec pri Rogatcu KMETIJA ŠIPEC, Brezovec pri Rogatcu 15 Šket Martin 041714258, 051311420
25.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Bistrica ob Sotli PRI OBČINI, Bistrica ob Sotli 17 Šket Martin 041714258, 051311420
25.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Spodnji Ivanjci KZ RADGONA DEPONIJA Kočiš Dejan 041 579 820
25.03.2019 od 9:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Ptuj TURNIŠČE, POSESTVO BIOTEHNIŠKE ŠOLE, Zagrebška cesta 86 Hanželič Anton
26.03.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Šentjur Ravne POSESTVO KMETIJSKE ZADRUGE, Ravne 18 Šket Martin 041714258, 051311420
26.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041 579 820
26.03.2019 od 8:00 do 11:00 Šolski center Ptuj Hajdoše KZ Ptuj Prodajalna živila Hajdoše, Hajdoše 1 Hanželič Anton
26.03.2019 od 11:30 do 14:00 Šolski center Ptuj Grajena GASILSKI DOM, Grajena 50A Hanželič Anton
27.03.2019 od 8:00 do 10:00 Šolski center Šentjur Arnače GASILSKI DOM, Arnače 37C Šket Martin 041714258, 051311420
27.03.2019 od 11:30 do 13:30 Šolski center Šentjur Šmartno ob Paki POSESTVO KMETIJSKE ZADRUGE, Šmartno ob Paki 139 Šket Martin 041714258, 051311420
27.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Črnci KOMBINAT, Črnci 2b Kočiš Dejan 041 579 820
27.03.2019 od 9:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Apače ŠPORTNO DRUŠTVO APAČE, Apače 280 Hanželič Anton
28.03.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Škofja vas PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Škofja vas 44 Šket Martin 041714258, 051311420
28.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
28.03.2019 od 9:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Apače ŠPORTNO DRUŠTVO APAČE, Apače 280 Hanželič Anton
29.03.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Nova Cerkev GASILSKI DOM, Nova Cerkev 21B Šket Martin 041714258, 051311420
29.03.2019 od 14:30 do 16:30 Šolski center Šentjur Prožinska vas GASILSKI DOM, Prožinska vas 32 Šket Martin 041714258, 051311420
29.03.2019 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Ljutomer kMETIJSKA TRGOVINA ROZGON, Kolodvorska ulica 14 Kočiš Dejan 041 579 820
29.03.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Spodnje Jablane GASILSKI DOM, Spodnje Jablane 20a Hanželič Anton
30.03.2019 od 8:00 do 12:00 Šolski center Šentjur Tlake KMETIJA GAJSER, Tlake 8 Šket Martin 041714258, 051311420
01.04.2019 od 8:00 do 12:30 Šolski center Šentjur Pristava pri Mestinju PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Pristava pri Mestinju 30 Šket Martin 041714258, 051311420
01.04.2019 od 14:00 do 16:00 Šolski center Šentjur Ponikva PRI TRGOVINI KMETIJSKE ZADRUGE, Ponikva 24B Šket Martin 041714258, 051311420
01.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Spodnje Jablane GASILSKI DOM, Spodnje Jablane 20a Hanželič Anton
02.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Gorica pri Slivnici KMETIJA LESJAK, Gorica pri Slivnici 26 Šket Martin 041714258,051311420
02.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Spodnje Jablane GASILSKI DOM, Spodnje Jablane 20a Hanželič Anton
03.04.2019 od 8:00 do 12:30 Šolski center Šentjur Polje ob Sotli GASILSKI DOM, Polje ob Sotli 4 Šket Martin 041714258, 051311420
03.04.2019 od 14:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Imeno TRGOVINA KZ ALI PRI VINSKI KLETI, Imeno 84 Šket Martin 041714258, 051311420
03.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Majšperk PRI ŠPORTNEM PARKU, Majšperk 30B Hanželič Anton
04.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Šentjur Sladka Gora PRI TRGOVINI, Sladka Gora 4A Šket Martin 041714258, 051311420
04.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Markovci KMETIJSKA ZADRUGA, Nova vas pri Markovcih 105 Hanželič Anton
05.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Markovci KMETIJSKA ZADRUGA, Nova vas pri Markovcih 105 Hanželič Anton
08.04.2019 od 12:00 do 17:00 Šolski center Šentjur Orešje na Bizeljskem PARKIRIŠČE PRI CERKVI, Orešje na Bizeljskem 51 Šket Martin 041714258, 051311420
08.04.2019 od 18:00 do 20:00 Šolski center Šentjur Zgornja Pohanca KMETIJA KROŠELJ, Zgornja Pohanca 4 Šket Martin 041714258, 051311420
08.04.2019 od 7:30 do 14:00 Šolski center Ptuj Moškanjci GASILSKI DOM, Moškanjci 18A Hanželič Anton
09.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Kozje GASILSKI DOM, Kozje 22 Šket Martin 041714258, 051311420
09.04.2019 od 8:00 do 10:00 Šolski center Ptuj Cirkulane BAR MARINKA, Cirkulane 11A Hanželič Anton
09.04.2019 od 11:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Hrastovec TRGOVINA HALOŽANKA, Hrastovec 25B Hanželič Anton
10.04.2019 od 8:00 do 15:30 Šolski center Šentjur Šmarje pri Jelšah GASILSKI DOM, Obrtniška ulica 4 Šket Martin 041714258, 051311420
10.04.2019 od 7:30 do 14:00 Šolski center Ptuj Dornava HMELJ DORNAVA, Dornava 2 Hanželič Anton
11.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Vrenska Gorca PRI TRGOVINA KMETIJSKE ZADRUGE, Vrenska Gorca 6 Šket Martin 041714258, 051311420
11.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Videm pri Ptuju KMETIJSKA ZADRUGA, Videm pri Ptuju 42 Hanželič Anton
12.04.2019 od 8:00 do 9:30 Šolski center Šentjur Osredek pri Podsredi KUNEJ KAREL, Osredek pri Podsredi 19 Šket Martin 041714258, 051311420
12.04.2019 od 11:00 do 13:00 Šolski center Šentjur Gorjane KMETIJA KUNEJ MARKO, Gorjane 2 Šket Martin 041714258, 051311420
12.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Videm pri Ptuju KMETIJSKA ZADRUGA, Videm pri Ptuju 42 Hanželič Anton
13.04.2019 od 8:00 do 15:00 Šolski center Šentjur Lesično GASILSKI DOM, Lesično 5C Šket Martin 041714258, 051311420
15.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Kristan Vrh GASILSKI DOM, Kristan Vrh 53 Šket Martin 041714258, 051311420
15.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Podlehnik MARKET ŽERAK, Podlehnik 8b Hanželič Anton
16.04.2019 od 8:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
16.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Koračice GASILSKI DOM, Koračice 15 Hanželič Anton
17.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
17.04.2019 od 8:00 do 13:30 Šolski center Ptuj Koračice GASILSKI DOM, Koračice 15 Hanželič Anton
18.04.2019 od 8:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Šentjur ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Cesta na kmetijsko šolo 9A Šket Martin 041714258, 051311420
18.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Središče ob Dravi Pri farmah, Bercetova ulica 26 Hanželič Anton
19.04.2019 od 8:00 do 11:30 Šolski center Šentjur Sveti Štefan GASILSKI DOM, Sveti Štefan 53 Šket Martin 041714258, 051311420
19.04.2019 od 13:00 do 14:00 Šolski center Šentjur Lopaca PRI TRGOVINI, Lopaca 10A Šket Martin 041714258, 051311420
19.04.2019 od 8:00 do 13:00 Šolski center Ptuj Središče ob Dravi Pri farmah, Bercetova ulica 26 Hanželič Anton