Vsi pregledniki naprav - prva stran
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Biotehniška šola Rakičan ŠC Nova Gorica
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - UM FKBV
Šolski center Ptuj
Šolski center Šentjur
GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma

OBVESTILO: Podjetje Fitocenter, podjetje za tehnične analize, storitve in gostinstvo d.o.o., Ravenska c. 72, Beltinci, je v letu 2017 prenehalo z izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitomarmacevtskih sredstev. Za vse informacije se lahko obrnete na druge imenovane preglednike
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si in na spletno stran UVHVVR.
Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov.

Pregled datumov pregledov naprav za nanašanje FFS v naslednjih 2 mesecih:

Datum Preglednik naprav Kraj Opis lokacije Vodja pregleda Telefon Dodatne informacije
17.08.2018 od 8:00 Biotehniška šola Rakičan Beltinci KG RAKIČAN ENOTA BELTINCI Kočiš Dejan 041 579 820 Kontrola samo za napravo za razkuževaje semena
20.08.2018 od 8:00 do 9:00 Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Ljubljana Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Jamnikarjeva ulica 101 dr. Rajko Bernik 031/233 979 obvezne predhodne prijave na 041/754734