Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 02.07.2018 16:00 04.07.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 20.08.2018, 22.10.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.09.2018 16:00 12.09.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Novo mesto 17.09.2018, 22.10.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-89; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 22.10.2018 16:00 24.10.2018 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 06.11.2018 09:00 08.11.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor 15.11.2018 Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.11.2018 14:00 08.11.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejan soba KGZ "Sloga" Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 12.11.2018 08:00 14.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Novo mesto 19.11.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.11.2018 16:30 12.11.2018 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 6304061; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2018-11-12/2018100914294502/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.11.2018 09:00 13.11.2018 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 08:00 23.11.2018 15:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Marjeta Miklavc; Miša Pušenjak; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik; Draga Zadravec Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 08:00 23.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Novo mesto 26.11.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 09:00 23.11.2018 15:00 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Ljubljana dvorana paviljona 2000 Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17 Ljubljana Mojca Viršček Marn tel.: 012805253; e-naslov: mojcavm@kis.si http://www.kis.si/Dogodki/Tecaj_osnovnega_usposabljanja_o_fitofarmacevtskih_sredstvih_za_svetovalce_1 Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 20.11.2018 08:00 22.11.2018 13:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.11.2018 15:30 20.11.2018 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.11.2018 08:30 21.11.2018 12:10 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 08:00 27.11.2018 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 08:00 27.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Andreja Brence; Ana Bahor; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 09:00 27.11.2018 14:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 27.11.2018 13:30 29.11.2018 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 28.11.2018 08:00 28.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Andreja Brence; Ana Bahor; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 29.11.2018 08:00 29.11.2018 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 03.12.2018 08:00 03.12.2018 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 03.12.2018 16:00 03.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 04.12.2018 09:00 07.12.2018 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 13.12.2018 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 09:00 04.12.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir Obrtno podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva cesta, Domžale Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 04.12.2018 13:00 05.12.2018 19:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 15:00 04.12.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir Obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta, domžale Damjana Iljaš tel.: 01 510 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 16:00 04.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Občina metlika, mestni trg 24, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.12.2018 16:00 05.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.12.2018 16:00 06.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.12.2018 09:00 12.12.2018 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS-ZAVOD LJ Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana Ljubljana 17.12.2018 9.00 Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.12.2018 15:00 12.12.2018 18:45 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje Iris Škerbot tel.: 03/71017 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.12.2018 16:00 10.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 09:00 11.12.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS,, Gospodinjska 6, 1000 Ljublana Damjana Iljaš tel.: 015130722; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 09:00 11.12.2018 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 15:00 11.12.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska 6, 10100 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 015130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.12.2018 09:00 12.12.2018 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.12.2018 16:00 19.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 07.01.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven