Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 18.09.2017 08:30 22.09.2017 13:15 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Ljubljana 23.10.2017 Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Ivan Žežlina; Mario Lešnik; dr. Sebastjan Radišek; Rajko Bernik; Stanislav Trdan; Renata Fras Peterlin; dr. Franci Aco Celaruniv.dipl.ing.agr.; Gregor Urek; Andrej Simončič; Milan Žolnir; Lucija Šarc; Katarina Kos http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/osnovni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.10.2017 16:00 19.10.2017 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Bilje 23.10.2017 Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 05/3351210; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mojca Rot; Vasja Juretič; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2017092009280757/osnovni-tecaj-ffs--za-izvajalce-ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.10.2017 09:00 19.10.2017 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica Ribnica, Rokodelski center, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica Damjana Iljaš tel.: 01 5013 07 22; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Irena Šilc; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.10.2017 15:00 19.10.2017 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica Ribnica Rokodelski center, Cesta na Ugar 6, 1330 Ribnica Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas Damjana Iljaš; Albin Šilc; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 19.10.2017 15:00 19.10.2017 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Tina Košir tel.: 080 3900, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.10.2017 09:00 20.10.2017 12:20 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 96, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 24.10.2017 09:00 24.10.2017 14:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 5839 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/?page_id=1231 Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 25.10.2017 09:00 25.10.2017 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Verd Verd, Gasilski dom Verd, Verd 100, Vrhnika Damjana Iljaš tel.: 01 5013 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mojca Lovšin; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 25.10.2017 15:00 25.10.2017 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrbljene Vrbljene, Gasilski dom, Vrbljene 37, 1292 Ig Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.11.2017 09:00 06.11.2017 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovebskih goric,Trg osvoboditve 9,2230 Lenart v Slov. goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz.ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 07.11.2017 09:00 09.11.2017 14:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana sejna soba KGZS-ZAVOD LJ, Gospodinska ulica 6, 1000 Ljubljana Ljubljana 17.11.2017 9.00 Damjana Iljaš tel.: 01 5103 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Mojca Lovšin; Špela Drnovšek; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.11.2017 15:00 07.11.2017 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, predavalnica 25, Ljubljanska 97, 3000 Celje Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 5900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.11.2017 09:00 09.11.2017 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ormož Dvorana Doma društev, Ljutomerska c. 30, Ormož Bernarda Trafela tel.: 0207493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz.ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.11.2017 09:00 13.11.2017 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center slovenskih goric,Trg osvoboditve 9,2230 Lenart v Slov. goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 13.11.2017 16:00 15.11.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 24.11.2017 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 14.11.2017 08:00 14.11.2017 14:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Bilje Predavalnica Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče Mojca Rot tel.: 05/3351222; e-naslov: mojca.rot@go.kgzs.si Mojca Rot; Vasja Juretič; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2017-11-14/2017100514372880/obnovitveni-tecaj-ffs-za-prodajalce/ Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 14.11.2017 08:00 14.11.2017 15:45 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta žalskega tabora 2, Žalec - IHPS - sejna soba Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.11.2017 09:00 14.11.2017 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/?page_id=1231 Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.11.2017 09:00 15.11.2017 12:20 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 15.11.2017 13:30 17.11.2017 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2, Žalec, IHPS - sejna soba Žalec 24.11.2017 Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.11.2017 09:00 16.11.2017 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ormož Dvorana Doma društev, Ljutomerska c. 30, Ormož Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.11.2017 15:00 16.11.2017 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Zgornje Pirniče Gostilna Mihovec, Zg.Pirniče 54, 1215 medvode Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mojca Lovšin; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 17.11.2017 08:00 17.11.2017 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 21.11.2017 08:00 23.11.2017 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2, Žalec, IHPS - sejna soma Žalec 30.11.2017 Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.11.2017 14:00 23.11.2017 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga kranj, Šuceva 27, 4000 kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.11.2017 14:00 28.11.2017 17:45 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Cesta Žalskega tabora 2, Žalec - IHPS - sejna soba Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.11.2017 15:30 28.11.2017 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435 http://www.kgzs-ms.si/?page_id=1231 Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 01.12.2017 08:00 01.12.2017 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 11.12.2017 09:00 14.12.2017 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 20.12.2017 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: skerbot.iris@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2017 16:00 13.12.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Novo mesto 18.12.2017 Andreja Peterlin tel.: 07373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.12.2017 13:00 13.12.2017 18:45 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota 20.12.2017 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/?page_id=1231 Objavljen - veljaven