Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 31.03.2021 12:30 02.04.2021 17:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec usposbljanje po spletu Žalec 22.04.2021, 06.05.2021 Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 14.04.2021 08:00 15.04.2021 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota spletno usposabljanje Murska Sobota 19.04.2021, 22.04.2021, 26.04.2021 Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 19.04.2021 08:00 20.04.2021 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota spletno usposabljanje Murska Sobota 26.04.2021, 04.05.2021, 07.05.2021 Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.04.2021 16:00 20.04.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 21.04.2021 08:00 21.04.2021 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.04.2021 16:00 21.04.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.04.2021 09:00 22.04.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Igor Škerbot; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.04.2021 16:00 22.04.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.04.2021 16:00 22.04.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Spletno usposabljanje Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-04-22/2021031109325369/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.04.2021 09:00 26.04.2021 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj spletno izobraževanje Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.04.2021 16:30 26.04.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Koper Spletno usposabljanje Mateja Grdina tel.: 040/566156; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-04-26/2021031610002871/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.05.2021 16:00 03.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07 373 05 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.05.2021 09:00 04.05.2021 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana spletno usposabljanje Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.05.2021 16:00 04.05.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.05.2021 16:00 04.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07 373 05 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.05.2021 16:00 05.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto Usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07 373 05 86; e-naslov: andreja.peterlinvkgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.05.2021 09:00 06.05.2021 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana spletno usposabljanje Špela Drnovšek tel.: 01 513 0702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.05.2021 10:00 06.05.2021 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.05.2021 14:00 06.05.2021 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj spletno usposabljanje ali KGZ Sloga Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/aktualno Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.05.2021 16:00 06.05.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - osnovno usposabljanje 10.05.2021 08:00 14.05.2021 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.05.2021 09:00 10.05.2021 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Koper Spletno usposabljanje Mateja Grdina tel.: 040/566156; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-05-10/2021031610160522/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.05.2021 16:00 12.05.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.05.2021 16:00 12.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Novo mesto 17.05.2021 Andreja Peterlin tel.: 07 373 05 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.05.2021 16:30 10.05.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Koper Spletno usposabljanje Mateja Grdina tel.: 040/566156; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-05-10/2021031610280125/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.05.2021 08:30 12.05.2021 15:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana spletno usposabljanje Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Valentina Šajn; Špela Drnovšek; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.05.2021 16:00 13.05.2021 19:15 KGZS - Zavod Nova Gorica Nova Gorica Spletno usposabljanje Nova Gorica Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-05-13/2021040814080435/osnovno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_varstva_rastlin_izkaznica_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 17.05.2021 09:00 19.05.2021 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Spletno izobraževanje Maribor 26.05.2021 Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 18.05.2021 15:30 18.05.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 03.06.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.05.2021 16:00 18.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spletne aplikacije Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.05.2021 09:00 19.05.2021 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje spletno usposabljanje (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 19.05.2021 15:30 19.05.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 03.06.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.05.2021 16:00 19.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.05.2021 16:00 19.05.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Spletno izobraževanje Darja Marc tel.: 05 367 10 74; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-05-19/2021041613035924/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.05.2021 09:00 20.05.2121 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.05.2021 15:30 20.05.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 03.06.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.05.2021 16:00 24.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373 05 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 25.05.2021 08:30 25.05.2021 15:15 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 10.06.2021 Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.05.2021 16:00 25.05.2021 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto usposabljanje preko spleta Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 26.05.2021 08:30 26.05.2021 15:45 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 10.06.2021 Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@uest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.05.2021 14:00 26.05.2021 18:15 ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj Šolsko posestvo ŠC PTUJ, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Ina Unuk http://kmetijska.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=84 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.05.2021 16:00 26.05.2021 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Spletno izobraževanje Darja Marc tel.: 05 367 10 74; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Majda Brdnik; Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2021-05-26/2021041613152769/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs__spletno_usposabljanje Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 27.05.2021 08:30 27.05.2021 13:35 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 10.06.2021 Martina Kralj tel.: 07/3934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec https://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.05.2021 16:00 27.05.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.06.2021 16:00 09.06.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Podsmreka 58, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.06.2021 16:00 10.06.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 14.06.2021 16:00 16.06.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 05.07.2021 16:00 07.07.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 4099 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven