Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 26.11.2019 14:00 21.01.2020 14:00 Biotehniška fakulteta Ljubljana ZAPRTI TIP TEČAJA! Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Ljubljana 31.01.2020 Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Stanislav Trdan; Filip Vučajnk; Renata Fras Peterlin; dr. Franci Aco Celaruniv.dipl.ing.agr.; Andrej Simončič; Lucija Šarc; Marjetka Suhadolc; Katarina Kos http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/osnovni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 14.01.2020 15:00 16.01.2020 19:00 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah 20.01.2020 15.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Simon Gajšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.01.2020 07:30 20.01.2020 13:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec http:/www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 15:00 20.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 16:00 20.01.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 073934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm.nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 16:00 20.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.01.2020 09:00 21.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica), Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 3/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Tatjana Pevec; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.01.2020 16:00 21.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 08:30 22.01.2020 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 09:00 22.01.2020 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3210 Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 09:00 22.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Prevalje Sejna soba KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Marjana Avberšek; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 09:00 22.01.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Jelka Brdnik; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 16:00 22.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 16:00 22.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Večnamenski prostor v Osnovni šoli A. Žnideršiča, Rozmanova ulica 25, 6250 ilirska Bistrica Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-22/2019121710275268/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 16:30 22.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolga@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-22/2019120916005502/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2020 09:00 23.01.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2020 09:00 23.01.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Evgen Sep; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2020 16:00 23.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 27.01.2020 16:00 29.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.01.2020 16:30 27.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-27/2019121710343123/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 28.01.2020 08:00 29.01.2020 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 28.01.2020 09:00 30.01.2020 12:40 KGZS - ZAVOD LJ Vrbljene Vrbljene 57, 1292 Ig Vrbljene Špela Drnovšek tel.: 015130702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Ana Ogorelc; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.01.2020 09:00 28.01.2020 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto, v predavalnici Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 28.01.2020 15:00 30.01.2020 19:00 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Draža vas 03.02.2020 15.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.01.2020 09:00 29.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Igor Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.01.2020 15:00 29.01.2020 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Šentjur Marjana Koren tel.: 037462900 Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.01.2020 09:00 30.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica), Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 03.02.2020 08:00 03.02.2020 16:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Bilje Predavalnica Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče Mojca Rot tel.: 05/3351222; e-naslov: mojca.rot@go.kgzs.si Ivan Žežlina; Matjaž Jančar; Mojca Mavrič Štrukelj; Mateja Blažič; Anka Poženel; Mojca Rot; Vasja Juretič; Marko Devetak; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-02-03/2019122015193581/obnovitveni_tecaj_ffs__za_svetovalce Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.02.2020 09:00 03.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Rogaška Slatina Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska csta 3a, 3250 Rogaška Slatina Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.02.2020 09:00 03.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.02.2020 09:00 04.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 04.02.2020 15:00 06.02.2020 18:45 KGZS - Zavod Celje Celje Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Celje 10.02.2020 15.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 05.02.2020 08:00 05.02.2020 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.02.2020 09:00 05.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.02.2020 10:00 05.02.2020 13:20 KGZS Zavod Ptuj Radlje ob Dravi Gasilski dom Radlje ob Dravi, Pohorska ul. 22, 2360 Radlje ob Dravi Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 06.02.2020 09:00 06.02.2020 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.02.2020 09:00 06.02.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorna KGZS Zavod Ptuj, ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.02.2020 09:00 06.02.2020 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703, 601 Ernest Novak; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.02.2020 09:00 07.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.02.2020 09:00 10.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.02.2020 09:00 10.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.02.2020 16:00 10.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Bar Liber,Cesta XV. Brigade 51, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.02.2020 09:00 11.02.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica KSS Slovenska Bistrica, Trgovska ul. 1, 2310 Slovenska Bistrica Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.02.2020 14:00 11.02.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ SLOGA Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.02.2020 16:00 11.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.02.2020 16:30 11.02.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-02-11/2020010908431373/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2020 09:00 12.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Slovenska Bistrica Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica, učilnica SOVA - prvo nadstropje Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2020 09:00 12.02.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2020 15:00 12.02.2020 18:30 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2020 16:00 12.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2020 16:00 12.02.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Srednješolski center veno pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-02-12/2020011010045974/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.02.2020 16:00 13.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.02.2020 09:00 14.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač - Štumpfel Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 17.02.2020 08:00 20.02.2020 12:45 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.02.2020 09:00 17.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 17.02.2020 13:00 19.02.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ SLOGA Kranj, Šuceva 27, 4000 kranj Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik; Andreja Teran https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.02.2020 16:00 17.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.02.2020 09:00 18.02.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Ormož Dvorana doma društev, Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 18.02.2020 13:00 19.02.2020 20:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.02.2020 14:00 18.02.2020 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.02.2020 16:00 18.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.02.2020 09:00 19.02.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Valentina Šajn; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.02.2020 09:00 19.02.2020 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorna KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Saška Hodnik http://www.kgz.ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.02.2020 16:00 19.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.02.2020 16:00 20.02.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.02.2020 09:00 24.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju,Mestni trg 10, 3230 Šentjur Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 24.02.2020 16:00 26.02.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Podsmreka 58, 1356 Dobrova (gasilski dom) Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.02.2020 16:00 24.02.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.02.2020 16:30 24.02.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-02-24/2020010908494251/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.02.2020 09:00 25.02.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Velike Lašče PGD Velike Lašče, Na postajo 10, 1315 Velike Lašče Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.02.2020 15:00 25.02.2020 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.02.2020 09:00 26.02.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Dravograd Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.02.2020 09:00 26.02.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Verd Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Valentina Šajn; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.02.2020 09:00 27.02.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana - Dobrunje Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Vesna Velikonja; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.02.2020 09:00 27.02.2020 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.03.2020 16:00 02.03.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 02.03.2020 16:00 04.03.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 09.03.2020 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 03.03.2020 08:00 05.03.2020 16:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Marjana Sovič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.03.2020 09:00 03.03.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrbljene Gasilski dom Vrbljene - Strahomer, Vrbljene 57, 1292 Ig Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Valentina Šajn; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.03.2020 14:30 05.03.2020 19:00 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj 09.03.2020 Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.03.2020 15:00 03.03.2020 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Anton Zavodnik; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.03.2020 09:00 04.03.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Mlinše Kulturni dom Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.03.2020 15:00 04.03.2020 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Komenda Konjeniški klub Komenda, Glavarjeva cesta 98, 1218 Komenda Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.03.2020 09:00 05.03.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 05.03.2020 09:00 05.03.2020 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.03.2020 15:00 05.03.2020 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.03.2020 16:00 05.03.2020 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.03.2020 09:00 10.03.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrbljene Gasilski dom Vrbljene - Strahovmer, Vrbljene 57, 1292 Ig Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Anton Zavodnik; Irena Šilc; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.03.2020 09:00 11.03.2020 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Komenda Konjeniški klub Komenda, Glavarjev cesta 98, 1218 Komenda Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Valentina Šajn; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 16.03.2020 16:00 18.03.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.03.2020 13:00 18.03.2020 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 23.03.2020 16:00 26.03.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 24.03.2020 09:00 26.03.2020 12:40 KGZS - ZAVOD LJ Velike Lašče PGD Velike Lašče, Na postajo 10, 1315 Velike Lašče Velike Lašče Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.03.2020 12:30 27.03.2020 17:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 31.03.2020 16:00 31.03.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 01.04.2020 09:00 01.04.2020 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuze hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora2, 3310 Žalec Uroš Kolenc tel.: 037121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 06.04.2020 16:00 08.04.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Kamnik OŠ Frana Albrehta, Šolska ul. 1, 1241 Kamnik Kamnik Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.04.2020 16:00 16.04.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecajibc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven