Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 13.11.2017 16:00 15.11.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 24.11.2017, 04.01.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 11.12.2017 09:00 14.12.2017 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 20.12.2017 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: skerbot.iris@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 11.12.2017 09:00 14.12.2017 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Maribor 20.12.2017 Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Marjeta Miklavc; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2017 16:00 13.12.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Novo mesto 18.12.2017 Andreja Peterlin tel.: 07373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.12.2017 13:00 13.12.2017 18:45 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota 18.12.2017 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/?page_id=1231 Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.12.2017 14:30 14.12.2017 19:00 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj 18.12.2017 Valerija Spiegl tel.: 027871730; e-naslov: valerija.spiegl@guest.arnes.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=112 Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 14.12.2017 07:00 18.12.2017 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 22.12.2017 Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec; Helena Gramc http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.12.2017 16:00 14.12.2017 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Učilnica 10 a, Biotehniška šola Šempeter, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Vasja Juretič tel.: 05/3954264, 041/779255; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2017110314543565/obnovitveni-tecaj-ffs--za-izvajalce-ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 15.12.2017 08:00 15.12.2017 13:10 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 15.12.2017 08:00 15.12.2017 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 16.12.2017 08:00 16.12.2017 17:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 18.12.2017 08:00 20.12.2017 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto 04.01.2018 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 18.12.2017 16:30 21.12.2017 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Pobegi 27.12.2017 Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Matjaž Jančar; Majda Brdnik; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2017110715060007/osnovni-tecaj-ffs--za-izvajalce-ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 19.12.2017 07:00 20.12.2017 19:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 23.12.2017 Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 21.12.2017 08:00 21.12.2017 15:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 21.12.2017 08:00 21.12.2017 17:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 09.01.2018 08:00 11.01.2018 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovrsta SlovenijeCesta Žalskega tabora 2, Želec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/izobrazevanje/usposabljanje-za-ravnanje-s-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.01.2018 09:00 09.01.2018 12:15 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, cesta II grupe odredov 43, Lj.-Dobrunje Damjana Iljaš tel.: 01 5130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.01.2018 15:00 11.01.2018 18:20 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 96, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.01.2018 09:00 12.01.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 16.01.2018 08:30 16.01.2018 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2018 09:00 16.01.2018 12:15 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilaki dom, Stična 100, Ivančna Gorica Damjana Iljaš tel.: 01 5130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 16.01.2018 09:00 16.01.2018 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2018 15:00 16.01.2018 18:20 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač - Štumpfl Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2018 16:00 16.01.2018 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Večnamenski prostor OŠ A. Žnideršiča, Rozmanova ul. 25, 6250 Ilirska Bistrica Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2017121314355430/obnovitveni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov--ilirska-bistrica Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2018 16:00 16.01.2018 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica srednje šole Srečka Kosovela, Stjenkova 1, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2017121314222082/obnovitveni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov--sezana Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.01.2018 14:00 17.01.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ "Sloga" Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.01.2018 15:00 18.01.2018 18:15 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski dom, Stična 100, Ivančna Groica Damjana Iljaš tel.: 01 5013 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.01.2018 09:00 19.01.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.01.2018 16:00 22.01.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 0803900, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.01.2018 09:00 23.01.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.01.2018 16:00 23.01.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bonia Miljavac; Helena Gramc http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 24.01.2018 08:30 24.01.2018 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Ljubljana Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 24.01.2018 14:00 24.01.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ "Sloga" Kranj, Šuceva ul. 27, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: o4/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 01.02.2018 09:00 01.02.2018 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 02.02.2018 09:00 02.02.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Rogaška Slatina Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina Iris Škerbot tel.: 03710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2018 09:00 06.02.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Tevče Kozolec na Slogih, Tevče, 3270 Laško Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2018 09:00 06.02.2018 12:15 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Predavalnica KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.uiljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2018 15:00 06.02.2018 18:15 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2018 16:00 06.02.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.02.2018 09:00 07.02.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom Krajanov Topolšica, Topolšica 96, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.02.2018 16:00 14.02.2082 20:00 Biotehniški center Naklo Dobrova Vrtni center Eurogarden, Podsmreka 7b, 1356 Dobrova Dobrova Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 13.02.2018 08:00 13.02.2018 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 077373-05-79; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.02.2018 09:00 14.02.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.02.2018 09:00 15.02.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS , Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.02.2018 15:00 15.02.2018 18:20 KGZS - Zavod Celje Loče Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Draža vas Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.03.2018 16:00 14.03.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven