Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 01.12.2020 14:00 19.01.2021 18:00 Biotehniška fakulteta Ljubljana ZAPRTI TIP TEČAJA!! Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Ljubljana 26.01.2021, 12.02.2021, 09.04.2021 Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Stanislav Trdan; Filip Vučajnk; Renata Fras Peterlin; dr. Franci Aco Celaruniv.dipl.ing.agr.; Andrej Simončič; Lucija Šarc; Marjetka Suhadolc; Katarina Kos http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/osnovni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 14.01.2021 08:30 14.01.2021 15:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto 04.02.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 15.01.2021 08:30 15.01.2021 15:45 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 04.02.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 21.01.2021 08:30 21.01.2021 13:35 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto 04.02.2021 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.01.2021 10:00 26.01.2021 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - centr biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kraj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.01.2021 16:00 26.01.2021 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - ceter biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 27.01.2021 08:30 27.01.2021 16:10 Biotehniška fakulteta Ljubljana spletno usposabljanje Ljubljana Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc https://www.bf.uni-lj.si/sl/organiziranost/agronomija/novice/2021010316252916/obvestilo-o-obnovitvenem-tecaju-za-svetovalce-za-ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.01.2021 09:00 27.01.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Igor Škerbot; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 28.01.2021 08:00 28.01.2021 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec usposabljanje po spletu Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.02.2021 15:30 01.02.2021 19:00 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.02.2021 09:00 03.02.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.02.2021 13:00 03.02.2021 17:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec usposabljanje po spletu Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 10.02.2021 09:00 12.02.2021 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec ali usposabljanje po spletu Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.02.2021 09:00 12.02.2021 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor spletno usposabljanje Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 15.02.2021 16:00 17.02.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Gasilski dom Podsmreka, Podsmreka 58, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.02.2021 15:30 16.02.2021 19:00 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 1788; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.02.2021 14:00 18.02.2021 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj spletno usposabljanje Marija Kalan Andreja Teran; Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/jsks/novice?year=2020 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.02.2021 09:00 19.02.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Soketno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.02.2021 09:00 24.02.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.02.2021 14:00 25.02.2021 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj spletno usposabljanje Marija Kalan tel.: 042804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/jsks/novice?year=2020 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.02.2021 09:00 26.02.2021 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Spletno usposabljanje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.03.2021 16:00 01.03.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.03.2021 14:00 04.03.2021 17:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj spletno usposabljanje Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/jsks/novice?year=2020 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.03.2021 16:00 04.03.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 09.03.2021 15:00 09.03.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 15.03.2021 16:00 17.03.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 22.03.2021 16:00 25.03.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 31.03.2021 12:30 02.04.2021 17:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, Žalec Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.04.2021 12:00 07.04.2021 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.04.2021 16:00 07.04.2021 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Urška Kleč http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 12.04.2021 16:00 14.04.2021 20:00 Biotehniški center Naklo Mekinje JZ Samostan Mekinje, Palčeva pot 10, 1241 Kamnik Mekinje Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaj@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 21.04.2021 08:00 21.04.2021 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Uroš Kolenc tel.: 03 7121627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven