Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 21.10.2019 16:00 23.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 04.11.2019, 06.01.2020 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.11.2019 13:00 22.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec 28.11.2019, 05.12.2019, 19.12.2019 Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 26.11.2019 14:00 21.01.2020 14:00 Biotehniška fakulteta Ljubljana ZAPRTI TIP TEČAJA! Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Ljubljana 31.01.2020 Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Stanislav Trdan; Filip Vučajnk; Renata Fras Peterlin; dr. Franci Aco Celaruniv.dipl.ing.agr.; Andrej Simončič; Lucija Šarc; Marjetka Suhadolc; Katarina Kos http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/osnovni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 09.12.2019 09:00 12.12.2019 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 17.12.2019 9.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod Ms, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 09:00 12.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 13:00 12.12.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 16:00 12.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.12.2019 09:00 13.12.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.12.2019 16:00 16.12.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Črnomelj TGH, Zadružna cesta 14 a, Črnomelj Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.12.2019 09:00 17.12.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.12.2019 09:00 18.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.12.2019 16:00 18.12.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.12.2019 09:00 19.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 23.12.2019 08:00 24.12.2019 16:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Evgen Sep; Ernest Novak; Miran Torič; Marjana Sovič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.01.2020 09:00 07.01.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.01.2020 16:30 07.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-07/2019120314094921/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.01.2020 09:00 08.01.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.01.2020 16:00 09.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter Uroš Ipavec tel.: 05/3954264; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-09/2019120314173580/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.01.2020 09:00 10.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.01.2020 09:00 13.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.01.2020 09:00 13.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.01.2020 09:00 13.01.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.01.2020 16:00 13.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto, v predavalnici Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 13.01.2020 16:30 16.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 pobegi Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061, 6304062; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Matjaž Jančar; Majda Brdnik; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-16/2019120314414488/osnovni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.01.2020 08:30 14.01.2020 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-14/2019120915490663/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.01.2020 16:00 14.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ul. padlh borcev 26, 5290 Šempeter Uroš Ipavec tel.: 05/3954264; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-14/2019120314233639/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 15.01.2020 09:00 17.01.2020 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/izobrazevanje/usposabljanje-za-ravnanje-s-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.01.2020 09:00 15.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.01.2020 16:00 15.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.01.2020 14:00 16.01.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ SLOGA, Šuceva 27,4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.01.2020 16:00 16.01.2020 20:20 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter Uroš Ipavec tel.: 05/3954264; e-naslov: uros.ipavec@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-16/2019120314293773/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.01.2020 09:00 17.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Dravograd Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris,skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 15:00 20.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 16:00 20.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.01.2020 09:00 21.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica), Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 3/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.01.2020 16:00 21.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 08:30 22.01.2020 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 09:00 22.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Prevalje Sejna soba KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 16:00 22.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 16:30 22.01.2020 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolga@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2020-01-22/2019120916005502/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2020 09:00 23.01.2020 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2020 16:00 23.01.2020 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 27.01.2020 16:00 29.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.01.2020 09:00 28.01.2020 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto, v predavalnici Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.01.2020 09:00 29.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.01.2020 09:00 30.01.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica), Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 06.02.2020 09:00 06.02.2020 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.02.2020 14:00 13.02.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ SLOGA Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 17.02.2020 13:00 19.02.2020 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ SLOGA Kranj, Šuceva 27, 4000 kranj Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik; Andreja Teran https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.02.2020 14:00 18.02.2020 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 24.02.2020 16:00 26.02.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Podsmreka 58, 1356 Dobrova (gasilski dom) Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.03.2020 16:00 02.03.2020 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.03.2020 14:30 05.03.2020 19:00 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj 09.03.2020 Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven