Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.12.2018 09:00 12.12.2018 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS-ZAVOD LJ Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana Ljubljana 17.12.2018 9.00, 07.01.2019 9.00 Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.12.2018 15:00 19.12.2018 19:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica KZ Ribnica, Škrabčev trg, Ribnica Ribnica 07.01.2019 15.00 Irena Šilc tel.: 01 836 19 27; e-naslov: irena.silc@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.12.2018 16:00 19.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 07.01.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 20.12.2018 08:00 20.12.2018 15:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 04.01.2019 07:30 09.01.2019 13:40 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevmp 13, Novo mesto Novo mesto 25.01.2019 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.01.2019 16:00 07.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 08.01.2019 08:00 10.01.2019 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva - učilnice; Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/varstvo-rastlin/usposabljanje-za-ravnanje-z-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.01.2019 09:00 08.01.2019 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Cerknica Gasiilski dom Cerknica Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.01.2019 09:00 08.01.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9,2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela @kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 08.01.2019 09:00 08.01.2019 14:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Stanislav Kapun; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč; Ernest Novak http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.01.2019 16:00 08.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 09.01.2019 15:00 11.01.2019 19:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Sejan sobe Občine Litija Litija 17.01.2019 15.00 Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Zidar Urbanija; Vesna Velikonja; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.01.2019 16:00 09.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.01.2019 09:00 10.01.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ormož Dvorana doma društev, Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.01.2019 16:00 10.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 14.01.2019 07:30 15.01.2019 13:40 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto 25.01.2019 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.01.2019 15:00 14.01.2019 18:20 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.01.2019 16:00 14.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.01.2019 09:00 15.01.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 15.01.2019 09:00 17.01.2019 14:00 KGZS - ZAVOD LJ Verd Gasilski dom Verd, Verd 100, Vrhnika Verd 24.01.2019 9.00 Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.01.2019 09:00 15.01.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica Dvorana KSS Slov. Bistrica,Trgovska ulica 1,2310 Slovenska Bistrica Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz.ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.01.2019 16:00 15.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlinvkgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 15.01.2019 16:00 17.01.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici, predavalnica 10 A Bilje 22.01.2019 Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-01-15/2018121210020600/osnovni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 09:00 16.01.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Črnomelj Gasilski dom Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www..grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.01.2019 15:15 17.01.2019 19:00 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Marjana Koren tel.: 037462900; e-naslov: marjana.koren@sc-s.si Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec http:/www.sc-s.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.01.2019 16:00 17.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.01.2019 16:00 17.01.2019 19:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.01.2019 16:00 21.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 22.01.2019 08:30 22.01.2019 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.01.2019 09:00 22.01.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.01.2019 09:00 22.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 22.01.2019 13:00 23.01.2019 19:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 22.01.2019 15:00 24.01.2019 18:45 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje,Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Nazarje 28.01.2019 15.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Irena Friškovec; Igor Škerbot; Tatjana Pevec; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.01.2019 09:00 23.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 24.01.2019 15:30 24.01.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Idrija Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija Adam Raspor tel.: 05/3722640; e-naslov: adam.raspor@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-01-24/2018121210284346/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 25.01.2019 09:00 25.01.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 28.01.2019 16:00 30.01.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 29.01.2019 09:00 29.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 04.02.2019 15:00 04.02.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.02.2019 09:00 05.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Rogaška Slatina Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.02.2019 09:00 06.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasislki dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.02.2019 15:00 11.02.2019 18:20 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom Krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.02.2019 09:00 14.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: skerbot.iris@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 18.02.2019 16:00 20.02.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Dobrova Vrtni center Eurogarden, Podsmreka 7b, 1356 Dobrova Dobrova Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecajibc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.02.2019 16:00 21.02.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 09:00 26.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Donačka Gora Gasislki dom Donačka Gora, Donačka Gora, 3252 Rogatec Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.02.2019 09:00 28.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.03.2019 16:00 13.03.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 16:00 18.03.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven