Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.02.2019 15:00 14.02.2019 18:45 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 26.02.2019 15.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 18.02.2019 16:30 21.02.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Pobegi 27.02.2019 Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Matjaž Jančar; Majda Brdnik; Monika Jurman; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-02-18/2019011109473946/osnovni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.02.2019 16:00 20.02.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.02.2019 16:00 21.02.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.02.2019 16:00 21.02.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jože Baznik; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.02.2019 16:00 21.02.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola - kmetijska šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Tomaž Volčič tel.: 05/3954263; e-naslov: tomaz.volcic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Katja Stanek; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-02-21/2019011108541280/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 25.02.2019 16:00 25.02.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 09:00 26.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Donačka Gora Gasislki dom Donačka Gora, Donačka Gora, 3252 Rogatec Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 09:00 26.02.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 09:00 26.02.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 09:00 26.02.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornji Petrovci Dvorana gostišča Zlatica Marjeta Barbarič tel.: 02 539 1 417; e-naslov: metka.barbaric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.02.2019 15:30 26.02.2019 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Marjeta Barbarič tel.: 02 539 1 417; e-naslov: metka.barbaric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 27.02.2019 08:00 27.02.2019 13:10 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 27.02.2019 09:00 27.02.2019 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.02.2019 09:00 27.02.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.02.2019 09:00 27.02.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gaberje Vaški dom Marjeta Barbarič tel.: 02 539 1 417; e-naslov: metka.barbaric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.02.2019 13:00 27.02.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Beltinci Gasilski dom Marjeta Barbarič tel.: 02 539 1 417; e-naslov: metka.barbaric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.02.2019 09:00 28.02.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.02.2019 09:00 28.02.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 01.03.2019 09:00 01.03.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.03.2019 09:00 04.03.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Predavalnica KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 015130716; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.03.2019 15:00 04.03.2019 18:25 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač - Štumpfel Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.03.2019 16:00 04.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21.oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.03.2019 16:00 04.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.03.2019 16:00 05.03.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto, učilnici P4 in P3 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.03.2019 16:00 05.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2019 16:00 06.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andrerja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2019 16:00 06.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 09:00 07.03.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 14:00 07.03.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga" Kranj, Šuceva ul. 27 Marija Kalan Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/zavod.php Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 14:00 07.03.2019 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Valerija Spiegl tel.: 027871720; e-naslov: valerija.spiegl@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 15:00 07.03.2019 18:25 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Iris Škerbot tel.: 03/71017 88; e-naslov: iriss.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 15:00 07.03.2019 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 59 00; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 15:00 07.03.2019 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Šentjur Marjana Koren Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffs Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 15:30 07.03.2019 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Marjeta Barbarič tel.: 02 539 1 417; e-naslov: metka.barbaric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 16:00 07.03.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Črnomelj Trgovinski center Begrad, Zadružna cesta 14 a, Črnomelj Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc httpwww.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 16:00 07.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2019 16:00 07.03.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola - kmetijska šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Tomaž Volčič tel.: 05/3954263; e-naslov: tomaz.volcic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-03-07/2019011109035442/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 08.03.2019 16:00 10.03.2019 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Ptuj 15.05.2019 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://wwwkgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.03.2019 09:00 13.03.2019 12:45 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 19.03.2019 9.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 11.03.2019 16:00 13.03.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.03.2019 16:00 11.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.03.2019 09:00 14.03.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor 20.03.2019 Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.03.2019 09:00 12.03.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.03.2019 15:00 14.03.2019 19:00 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Šentjur Marjana Koren tel.: 037462900; e-naslov: marjana.koren@sc-s.si Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec https://sc-s.si/joomla/index.php/usposabljanje-ffs Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.03.2019 16:00 12.03.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto, učilnica P4, P3 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.03.2019 16:00 12.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.03.2019 16:00 12.03.2019 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Tolmin Predavalnica Gimnazije Tolmin, Dijaška 12 b, 5220 Tolmin Jernej Kovačič tel.: 05/3884284, 031/342719; e-naslov: jernej.kovacic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/izobrazevanja-in-dogodki/arhiv-dogodkov/2019-03-12/2019011109252580/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2019 09:00 13.03.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2019 09:00 13.03.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski dom Stična, sejna soba , Stična 144, 1295 Ivančna Gorica Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2019 16:00 13.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2019 16:00 13.03.2019 19:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Preklican – prestavljen
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2019 09:00 14.03.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorna KGZS Zavod Ptuj Ormoška cesta 28 , 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2019 16:00 14.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2019 16:00 14.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jože Baznik; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2019 16:00 14.03.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Večnamenski prostor Osnovne šole A. Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ul. 25, 6250 Ilirska Bistrica Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-03-14/2019021210012072/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2019 16:00 14.03.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-03-14/2019021209521560/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 15.03.2019 08:00 15.03.2019 13:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Bilje Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Predavalnica Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1, 5292 Renče Mojca Rot tel.: 05/3351222; e-naslov: mojca.rot@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mojca Rot; Vasja Juretič; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-03-15/2019021314051478/obnovitveni_tecaj_ffs_za_prodajalce/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 09:00 18.03.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 09:00 18.03.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, ormoška cesta 28 2250 Ptuj Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 16:00 18.03.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 16:00 18.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.03.2019 16:00 18.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.03.2019 09:00 19.03.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, velika predavalnica, Gospodinjska ulica 6 , 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 19.03.2019 14:30 21.03.2019 19:00 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj 25.03.2019 Valerija Spiegl tel.: 027871730; e-naslov: valerija.spiegl@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 19.03.2019 16:00 21.03.2019 20:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto 28.03.2019 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.03.2019 16:00 19.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.03.2019 16:00 19.03.2019 19:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj Ormoška cesta 28 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.03.2019 09:00 20.03.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir predavalnica Obrtno-podjetniške zbornice Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta , 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.03.2019 16:00 20.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.03.2019 09:00 21.03.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.03.2019 15:00 21.03.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS velika predavalnica, Gospodinsjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Valentina Šajn; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.03.2019 16:00 21.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 25.03.2019 16:00 28.03.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 25.03.2019 16:00 27.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 01.04.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.03.2019 09:00 26.03.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 26.03.2019 15:00 28.03.2019 19:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir Predavlnica Obrtno podjetniške zbornice Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta, 1230 Domžale Vir 04.04.2019 15.00, 18.04.2019 9.00 Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Karmica Skalič Holešek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 26.03.2019 15:00 28.03.2019 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje, predavalnica 25 Celje 01.04.2019, 02.04.2019, 07.05.2019 Bogdana Kapitler tel.: 03 428 59 00; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.03.2019 09:00 27.03.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.03.2019 09:00 28.03.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 29.03.2019 09:00 29.03.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 01.04.2019 16:00 01.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 02.04.2019 09:00 02.04.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28 2250 Ptuj Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http:/www./kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 02.04.2019 16:00 02.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 03.04.2019 13:00 05.04.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 03.04.2019 14:00 03.04.2019 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj Valerija Spiegl tel.: 027871720; e-naslov: valerija.spiegl@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 03.04.2019 16:00 03.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.04.2019 16:00 04.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 04/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.04.2019 16:00 04.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 08.04.2019 16:00 10.04.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Kamnik Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Šolska ulica 1, 1240 Kamnik Kamnik Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.04.2019 16:00 08.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 08.04.2019 16:00 10.04.2019 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj Ptuj 15.04.2019 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 09.04.2019 09:00 11.04.2019 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Sejna soba četrtne skupnosti Sostno, Cesta II.grupe odredov 43, 1261 Ljubljana - Dobrunje Ljubljana 18.04.2019 9.00, 25.04.2019 15.00 Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 16; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.04.2019 16:00 09.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.04.2019 16:00 10.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje; predavalnica 4 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.04.2019 16:00 15.04.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.04.2019 16:00 15.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-086; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.04.2019 16:00 16.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jože Baznik; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.04.2019 16:00 17.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.04.2019 16:00 18.04.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.04.2019 09:00 23.04.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 24.04.2019 09:00 24.04.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 25.04.2019 09:00 25.04.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.04.2019 09:00 26.04.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.05.2019 14:00 08.05.2019 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj Valerija Spiegl tel.: 027871720; e-naslov: valerija.spiegl@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 13.05.2019 08:00 17.05.2019 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616 http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 13.05.2019 16:00 15.05.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.05.2019 16:00 20.05.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven