Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 15.05.2017 16:00 17.05.2017 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 22.05.2017, 06.07.2017, 07.03.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.02.2018 15:30 21.02.2018 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1435; e-naslov: miran.toric@gov.si Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.02.2018 09:00 22.02.2018 12:20 KGZS Zavod Ptuj Oplotnica dvorana Občine Oplotnica, Goriška c.c4, 2317 Oplotnica Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.02.2018 09:00 23.02.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 26.02.2018 15:00 28.02.2018 19:00 KGZS - ZAVOD LJ Litija Sejna soba občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija Litija Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Zidar Urbanija; Vesna Velikonja; Špela Drnovšek; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.02.2018 16:30 27.02.2018 21:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Pobegi, dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 6304061 Janko Brajnik; Tjaša Jug http://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2018010414414026/obnovitveni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov--pobegi Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.03.2018 16:00 05.03.2018 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Šolski center Sevnica, Savska cesta 2, Sevnica Martina Kralj Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 09:00 06.03.2080 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Predavalnica KGZS, Gsopodinjska ulica 6, 1000 Ljublana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 09:00 06.03.2018 12:20 KGZS Zavod Ptuj Oplotnica dvorana Občine Oplotnica,Goriškac. 4,2317 Oplotnica Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 06.03.2018 13:00 07.03.2018 18:45 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Murska Sobota Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Marjeta Barbarič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 14:00 06.03.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ "Sloga" Šuceva 27, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/zavod.php Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 06.03.2018 15:00 08.03.2018 18:45 KGZS - Zavod Celje Šoštanj Sejna soba KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj Šoštanj 13.03.2018 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 15:00 06.03.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 15:00 06.03.2018 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 034285900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.03.2018 16:00 06.03.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jože Baznik; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2018 09:00 07.03.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS, Gospodinjka ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 015130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2018 09:00 07.03.2018 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška c.28,2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.03.2018 16:00 07.03.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.03.2018 09:00 09.03.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Prevalje Sejna soba KKGZ Prevalje Trg 67, 2391 Prevalje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.03.2018 09:00 09.03.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.03.2018 15:00 12.03.2018 18:20 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 12.03.2018 16:00 14.03.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2018 09:00 13.09.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS. Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 5130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2018 09:00 13.03.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2018 16:00 13.03.2018 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Šolski center Sevnica, Savska cesta 2, Sevnica Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.03.2018 16:00 13.03.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.03.2018 09:00 14.03.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 14.03.2018 13:30 16.03.2018 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.03.2018 09:00 15.03.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.03.2018 14:00 15.03.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/zavod.php Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.03.2018 15:00 15.03.2018 18:20 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom Krajanov Topolšica Topolšica 96, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.03.2018 15:00 15.03.2018 18:33 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana predavalnica KGZS, žgsopodinjska uluca 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 19.03.2018 15:00 21.03.2018 19:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, sejna soba, Cesta II grupe odredov 43, 1261 Lj.-Dobrunje Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.03.2018 15:00 19.03.2018 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Marjana Koren tel.: 037462900 Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec http:/www.sc-s.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.03.2018 16:00 19.03.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 0803900, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 19.03.2018 16:00 21.03.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Novo mesto 26.03.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 19.03.2018 16:00 21.03.2018 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeterpri Gorici Bilje 26.03.2018 Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 05/3351210, 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Tjaša Jug https://www.kmetijskizavod-ng.si/novice/2018021609320077/osnovni-tecaj-ffs--za-izvajalce-ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 20.03.2018 14:30 22.03.2018 19:00 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Ptuj 26.03.2018 Valerija Spiegl tel.: 027871730; e-naslov: valerija.spiegl@guest.arnes.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Manja Šterbenc; Marija Ban; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=112 Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 20.03.2018 15:00 22.03.2018 18:45 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS- KGZ Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 26.03.2018 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.03.2018 16:00 20.03.2018 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Črnomelj Begrad Črnomelj, Zadružna cesta 14 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.03.2018 09:00 21.03.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.03.2018 15:00 21.03.2018 18:30 Šolski center Šentjur Šentjur Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur Marjana Koren tel.: 037462900 Staška Buser; Marjana Koren; Jurij Gunzek; Cvetka Cokan Grenko; Katja Gobec http:/www.sc-s.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.03.2018 09:00 22.03.2081 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Dol pri Hrastniku Kulturni dom dol (""kino Dol"), Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 23.03.2018 09:00 23.03.2018 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 26.03.2018 15:00 28.03.2018 19:00 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica sejna soba KGZ Ribnica, Škrabčev trg, Ribnica Ribnica Damjana Iljaš tel.: 01 5130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Irena Šilc; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 03.04.2018 15:00 05.04.2018 18:25 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, 3000 Celje, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 034285900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 03.04.2018 16:00 06.04.2018 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.04.2018 09:00 05.04.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Veliika sejna soba, občina Litija, Jerebova ulica, Litija Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.04.2018 15:00 05.04.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Litija Velika sejna soba, občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.04.2018 16:00 05.04.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 09.04.2018 16:00 11.04.2018 20:00 Biotehniški center Naklo Kamnik Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik Kamnik Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.04.2018 09:00 10.04.2018 12:15 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.04.2018 16:00 10.04.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.04.2018 13:30 11.04.2018 17:15 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS,Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.04.2018 15:00 11.04.2018 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska 97, predavalnica 25 Celje Bogdana Kapitler tel.: 034285900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.04.2018 09:00 12.04.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.04.2018 15:00 12.04.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS , Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 5013 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.04.2018 16:00 12.04.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 16.04.2018 09:00 18.04.2018 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, sejna soba, Cesta II grupe odredov 43, 1261 Lj.- Dobrunje Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 041 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Mihaela Logar http//lj.kgzs.si Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.04.2018 16:00 17.04.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 18.04.2018 13:30 18.04.2018 17:15 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta žalskega tabora2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.04.2018 09:00 19.04.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana kKGZS Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljublana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 19.04.2018 15:00 19.04.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.05.2018 09:00 08.05.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.05.2018 15:00 08.05.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS -Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš https://lj.kgzs.si/izobrazevanja Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 10.05.2018 15:00 10.05.2018 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 14.05.2018 08:00 18.05.2018 14:50 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 14.05.2018 16:00 16.05.2018 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.05.2018 16:00 21.05.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven