Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.03.2019 16:00 27.03.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 01.04.2019, 17.06.2019, 04.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.10.2019 16:00 14.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.10.2019 16:30 14.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana doma Krajevne skunosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304062, 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-14/2019090610402088/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 09:00 15.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http;//www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 09:00 15.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 13:00 15.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 15:00 15.10.2019 18:25 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 16:00 15.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 16:00 15.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-15/2019090609460120/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 08:30 16.10.2019 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091210193909/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Mihaela Logar; Karmica Skalič Holešek https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Suzana Pušnik; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 13:00 16.10.2019 17:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091210300175/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 13:00 19.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 16:00 16.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 16:00 16.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana srednje šole Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091315105033/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 13:00 17.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 15:00 17.10.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domažel, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 16:00 17.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 16:00 17.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-17/2019090610023849/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 21.10.2019 08:00 23.10.2019 14:00 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Novo mesto 05.11.2019 Martina Kralj tel.: 07 303 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Alojz Rogelj; Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 08:30 21.10.2019 14:25 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 09:00 21.10.2019 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 16:00 21.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 21.10.2019 16:00 23.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 04.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 16:30 21.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana doma Krajevne skunosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061, 05/6304062; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-21/2019090610453319/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 13:00 KGZS - Zavod Kranj Škofja Loka gasilni dom Trata pri Škofji Loki Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Vesna Velikonja; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Marija Kresnik; Andrea Margan http;//www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornji Petrovci Gostišče Zlatica Horvat, Gornji Petrovci 91, 9203 Petrovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 13:00 22.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornji Petrovci Gostišče Zlatica Horvat, Gornji Petrovci 91a, 9203 Petrovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 16:00 22.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 16:00 22.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-22/2019090610100792/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 08:30 23.10.2019 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531 Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091210471695/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska lica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 13:00 23.10.2019 17:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091213150511/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 13:00 23.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZs-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 16:00 23.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 16:00 23.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Srednješolski center Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091315190298/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 16:30 23.10.2019 20:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019092011260904/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 09:00 24.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 09:00 24.10.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 09:00 24.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Lendava Dvorana Mestne hiše občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava Marjeta Barbarič Evgen Sep; Ernest Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 13:00 24.10.2019 17:00 KGZS - Zavod Kranj Brezje Dom krajanov, Brezje 80 c Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 13:00 24.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Lendava Dvorana Mestne hiše Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Ernest Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 15:30 24.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Idrija NOVA LOKACIJA - Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija Adam Raspor tel.: 05/3722640, 3772254; e-naslov: adam.raspor@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-24/2019091314504191/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.10.2019 09:00 28.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.10.2019 13:00 28.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.10.2019 16:00 28.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.10.2019 09:00 29.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Beltinci Gasilski dom Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Belitnci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.10.2019 13:00 29.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 29.10.2019 14:00 29.10.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Škofja Loka gasilni dom Trata pri Škofji Loki Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik; Andreja Teran https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.10.2019 09:00 30.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Dvorana Zadružnega doma Cven, Cven 3a, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.10.2019 13:00 30.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Dvorana Zadružnega doma Cven, Cven 3a, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 04.11.2019 16:00 06.11.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju Mestni trg 10, 3230 Šentjur Iris Škerbot tel.: 03710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Jelka Brdnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 14:00 05.11.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 14:00 05.11.2019 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 15:00 05.11.2019 18:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 15:00 05.11.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Alenka Caf; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 08:00 06.11.2019 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Irena Šilc; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Dvorana Zadružnega doma Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 13:00 06.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Dvorana Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 15:00 06.11.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 16:30 06.11.2019 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-06/2019100215164973/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 09:00 07.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica) Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 09:00 07.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 09:00 07.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@ kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 09:30 07.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva c. 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 16:00 07.11.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 16:00 07.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-07/2019100409543885/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.11.2019 16:00 11.11.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 12.11.2019 08:00 14.11.2019 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 19.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Ana Bahor; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 08:30 12.11.2019 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Vinska klet Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 05/3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-12/2019100909172383/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 09:00 12.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 09:00 12.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 09:00 12.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 13:00 12.11.2019 17:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Vinska klet Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 05/3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-12/2019100909271360/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2019 09:30 13.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Cerklje na Gorenjskem sejna soba KZ cerklje, Slovenska c. 2 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2019 13:30 13.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2019 14:30 13.11.2019 18:30 KGZS - Zavod Kranj Cerklje na Gorenjskem sejna soba KZ Cerklje, Slovenska c. 2 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2019 16:30 13.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 05/7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-13/2019100909343836/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 09:00 14.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju Mestni trg 10, 3230 Šentjur Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 09:00 14.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 09:00 14.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Dvorana Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 09:30 14.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 13:00 14.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.11.2019 16:00 14.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-14/2019100409563442/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2019 09:00 19.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom Krajanov Topolšica Topolšica 81a, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:00 20.11.2019 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Andreja Brence; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:00 20.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.11.2019 13:00 22.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 13:00 20.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 14:00 20.11.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 16:30 20.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-20/2019100909401614/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.11.2019 16:00 21.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-21/2019100410001707/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 09:00 25.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Ernest Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 13:00 25.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 16:00 25.11.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 02.12.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A Bilje Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 05/3351210, 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Katja Stanek https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-27/2019100410114458/osnovni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 09:00 26.11.2019 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 09:30 26.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: '04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 15:30 26.11.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Tolmin Velika predavalnica Gimnazije Tolmin, Dijaška 12 b, 5220 Tolmin Nataša Leban tel.: 05/3884282, 031/323185; e-naslov: natasa.leban@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-26/2019100410150052/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 27.11.2019 09:00 29.11.2019 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-27/2019100410030544/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.12.2019 16:00 02.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.12.2019 09:30 03.12.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 16:00 04.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 16:00 04.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 14:00 05.12.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva c. 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 16:00 05.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto V predavalnici KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto. Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 16:00 12.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.12.2019 09:00 17.12.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven