Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.03.2024 09:00 04.03.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Juvanje ŠC Prodnik, seminarska dvorana, Juvanje 1, 3333 Ljubno ob Savinji Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.03.2024 09:00 13.03.2024 14:00 KGZS - Zavod Celje Šoštanj Sejna soba Trgovsko poslovnega centra Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj Šoštanj 18.03.2024 Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.03.2024 09:00 12.03.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda 31, 3257 Podsreda Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.03.2024 09:00 21.03.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač Štumpfl Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.03.2024 09:00 27.03.2024 14:00 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Lokrovec 04.04.2024 Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.03.2024 09:00 28.03.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.04.2024 09:00 03.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Gotovlje Sejna soba Gasilskega doma PGD Gotovlje, Gotovlje 34, 3310 Žalec Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.04.2024 09:00 09.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda 31, 3257 Podsreda Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.04.2024 09:00 10.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom krajanov Topolšica, Topošica 81a, 3326 Topolšica Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.04.2024 09:00 18.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.04.2024 09:00 23.04.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven