Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.11.2020 09:00 04.11.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simon Gajšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2020 09:00 05.11.2020 12:30 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 10.11.2020 15:00 12.11.2020 18:30 KGZS - Zavod Celje Dravograd Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Dravograd Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2020 09:00 19.11.2020 12:25 KGZS - Zavod Celje Ljubljana GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simon Gajšek; Simona Rupreht https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican – prestavljen
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 23.11.2020 09:00 26.11.2020 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE,Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 01.12.2020 9.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Irena Friškovec; Igor Škerbot; Tatjana Pevec; Simon Gajšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 27.11.2020 08:00 27.11.2020 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 1,3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 30.11.2020 08:00 30.11.2020 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-zavod CE, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven