Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 12.11.2019 08:00 14.11.2019 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 19.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Ana Bahor; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2019 09:00 19.11.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Topolšica Dom Krajanov Topolšica Topolšica 81a, 3326 Topolšica Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.11.2019 16:30 19.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-19/2019100914343718/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:00 20.11.2019 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Andreja Brence; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:00 20.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:30 20.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.11.2019 13:00 22.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 13:00 20.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 16:30 20.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-20/2019100909401614/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.11.2019 16:00 21.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-21/2019100410001707/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 25.11.2019 09:00 28.11.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Maribor 03.12.2019 Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 09:00 25.11.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Ernest Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 13:00 25.11.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 16:00 25.11.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 02.12.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici ŠCNG - Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A Bilje Mojca Mavrič Štrukelj tel.: 05/3351210, 051/663005; e-naslov: mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Vasja Juretič; Marko Devetak; Katja Stanek https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-27/2019100410114458/osnovni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 09:00 26.11.2019 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Ernest Novak; Miran Torič; Breda Vičar; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 09:30 26.11.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: '04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 26.11.2019 14:00 21.01.2020 14:00 Biotehniška fakulteta Ljubljana ZAPRTI TIP TEČAJA! Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Stanislav Trdan; Filip Vučajnk; Renata Fras Peterlin; dr. Franci Aco Celaruniv.dipl.ing.agr.; Andrej Simončič; Lucija Šarc; Marjetka Suhadolc; Katarina Kos http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/osnovni-tecaj-za-izvajalce-ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 15:30 26.11.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Tolmin Velika predavalnica Gimnazije Tolmin, Dijaška 12 b, 5220 Tolmin Nataša Leban tel.: 05/3884282, 031/323185; e-naslov: natasa.leban@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-26/2019100410150052/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.11.2019 16:30 26.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-26/2019100914470605/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 27.11.2019 09:00 29.11.2019 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.11.2019 16:00 27.11.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 27.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Ulica 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-11-27/2019100410030544/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 02.12.2019 08:00 02.12.2019 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.12.2019 16:00 02.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.12.2019 09:00 03.12.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Bistrica ob Sotli Kulturni dom Bistrica ob Sotli (stara sušilnica), Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.12.2019 09:30 03.12.2019 13:30 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 03.12.2019 16:00 05.12.2019 20:00 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška c.28, 2250 Ptuj Ptuj 09.12.2019 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Andrej Rebernišek; Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Mojca Žerdin http://wwwklgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 09:00 04.12.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.tarfela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Suzana Pušnik; Andrea Margan http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 09:00 04.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornji Petrovci Gostišče Zlatica Horvat, Gornji Petrovci 91a, 9203 Petrovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 13:00 04.12.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornji Petrovci Gostišče Zlatica Horvat, Gornji Petrovci 91a, 9203 Petrovci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 15:30 04.12.2019 19:15 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Nova Cerkev POŠ Nova Cerkev, Nova Cerkev 41, 3203 Nova Cerkev Nova Cerkev Bogdana Kapitler tel.: 034285900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 16:00 04.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 16:00 04.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2019 16:30 04.12.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-12-04/2019103012572707/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 09:00 05.12.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica KSS Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 09:00 05.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 14:00 05.12.2019 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Sloga Kranj, Šuceva c. 27 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Robert Golc; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2019-09-18 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2019 16:00 05.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto V predavalnici KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto. Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 06.12.2019 08:00 06.12.2019 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 09.12.2019 09:00 12.12.2019 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 17.12.2019 9.00 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.12.2019 09:00 09.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.12.2019 13:00 09.12.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.12.2019 09:00 10.12.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9,2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Suzana Pušnik; Andrea Margan http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.12.2019 09:00 10.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Beltinci Gasilski dom Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.12.2019 13:00 10.12.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZs-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.12.2019 16:30 10.12.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-12-10/2019103013051678/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2019 09:00 11.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod Ms, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 09:00 12.12.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 13:00 12.12.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2019 16:00 12.12.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.12.2019 09:00 13.12.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.12.2019 16:00 16.12.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Črnomelj TGH, Zadružna cesta 14 a, Črnomelj Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.12.2019 09:00 17.12.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto v predavalnici, KGZS Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.01.2020 15:00 20.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 22.01.2020 08:30 22.01.2020 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 27.01.2020 16:00 29.01.2020 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 06.02.2020 09:00 06.02.2020 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven