Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR ŠC Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 15.11.2023 13:00 17.11.2023 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2,3310 Žalec Žalec 24.11.2023, 08.12.2023, 15.12.2023 Uroš Kolenc tel.: 03 71 21 627; e-naslov: uros.kolenc@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 27.11.2023 16:00 29.11.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Krško 04.12.2023 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Domen Bajec; Marija Levak; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 04.12.2023 09:00 07.12.2023 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS - Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 13.12.2023 Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2023 12:00 04.12.2023 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031 868 674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2023 16:00 04.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2023 16:00 04.12.2023 19:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031 868 674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.12.2023 16:30 04.12.2023 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 05/6304063; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-04/2023101809461298/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 09:00 05.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Slovenska Bistrica Sejna soba KSS, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica Marija Kresnik tel.: 031 649 014; e-naslov: marija.kresnik@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 10:00 05.12.2023 13:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 5130 702; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Barbara Kržišnik; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 16:00 05.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.12.2023 16:00 05.12.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Idrija Predavalnica Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija Urška Poljanec tel.: 030/662950, 040/388841; e-naslov: urska.poljanec@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-05/2023110318130759/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.12.2023 16:00 06.12.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Predavalnica STORITVE - TIB Storitve d.o.o., Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-06/2023101909065370/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.12.2023 09:00 07.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Marko Černe; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.12.2023 08:00 08.12.2023 11:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031 868 674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.12.2023 12:00 08.12.2023 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Sandi Plohl tel.: 031 868 674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2023 08:00 12.12.2023 15:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota Sandi Plohl tel.: 031 868 674; e-naslov: sandi.plohl@kgzs-ms.si https://www.kgzs-ms.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2023 16:00 11.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika KZ Metlika, Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 11.12.2023 16:00 13.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 18.12.2023 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.12.2023 16:00 11.12.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola - kmetijska šola, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Matjaž Prinčič tel.: 05/3351208, 040/558027; e-naslov: matjaz.princic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-11/2023110912311123/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 08:00 12.12.2023 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS - Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 09:00 12.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 16:00 12.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje Galaksija Trebnje, Podjetniška ul. 13, 8210 Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.12.2023 16:00 12.12.2023 19:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola - kmetijska šola, Ul. padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici Matjaž Prinčič tel.: 05/3351208, 040/558027; e-naslov: matjaz.princic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-12/2023110912383421/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.12.2023 16:00 13.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05- 86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 09:00 14.12.2023 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Miroslav Mešl tel.: 051613070; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 09:00 14.12.2023 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 10:00 14.12.2023 14:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj izobraževalni center B&B, Ljubljanska c. 30 Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Andreja Teran; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTDPKTIyMGC0UjWoMDE3T0yyMExOM081tDQzMrcyqDC2sDRNMTZMNEszsDAzNLb04sxOr1LILkrMywIAHSURYw Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.12.2023 16:30 14.12.2023 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 05/6304063; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Sonja Fink Babič https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-14/2023111013520073/obnovitveno_usposabljanje_za_izvajalce_ukrepov_ffs Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.12.2023 08:00 18.12.2023 12:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-avodnm.si Mateja Strgulec; Jernejka Franko https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 19.12.2023 08:00 19.12.2023 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Bonia Miljavac https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 19.12.2023 08:00 19.12.2023 14:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Nova Gorica Kmetijsko gozdarski zavod Nova gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica - Stara šola Mojca Rot tel.: 05/3351222, 05/3351233; e-naslov: mojca.rot@go.kgzs.si Ivan Žežlina; Mojca Mavrič Štrukelj; Mojca Rot; Vasja Juretič; Marko Devetak; Elena Štendler https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2023-12-19/2023111715381927/obnovitveno_usposabljanje_za_prodajalce_ffs Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 19.12.2023 16:00 23.12.2023 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Urška Cvelbar; Maja Križan https://www.kmetijskizavod-nm.si/ponudba/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.01.2024 09:00 09.01.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Šentjur Dvorana občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.01.2024 09:00 09.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Monika Žnidarič; Suzana Pušnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.01.2024 09:00 10.01.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Ljubno ob Savinji ŠC Prodnik, Juvanje 1, 3333 Ljubno ob Savinji Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 11.01.2024 09:00 11.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Sara Rihtar http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.01.2024 09:00 16.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Franc Ornik tel.: 02 729 09 41, 031 649 003; e-naslov: franci.ornik@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Jelka Brdnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.01.2024 09:00 17.01.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Draža vas Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.01.2024 09:00 18.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Pogdorci Jakob Ivanuša tel.: 02 741 75 03, 031 615 762; e-naslov: jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Sara Rihtar http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.01.2024 10:00 18.01.2024 14:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj izobraževalni center B&B, Ljubljanska c. 30, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Tone Pečarič; Tatjana Grilc; Marija Kalan; Irena Grmek Košnik https://www.kgz-kranj.si/novica/usposabljanja-iz-fitomedicine-za-izvajalce-ukrepov-varstva-rastlin-2023-11-06 Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.01.2024 16:00 18.01.2024 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 22.01.2024 16:00 24.01.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.01.2024 09:00 23.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Oplotnica Dvorana Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica Valerija Kovačič tel.: 02 843 01 30, 051 331 864; e-naslov: valerija.kovacic@kgz-ptuj.si Marko Černe; Sara Rihtar; Jelka Brdnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.01.2024 15:00 24.01.2024 18:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.01.2024 09:00 25.01.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Rogaška Slatina Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.01.2024 09:00 25.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Št. Janž pri Radljah Gostilna Žohar, Št, Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi Suzana Pušnik tel.: 051 300 418; e-naslov: suzana.pusnik@kgz-ptuj.si Monika Žnidarič; Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.01.2024 09:00 30.01.2024 12:25 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Vesna Zalokar tel.: 037101788; e-naslov: vesna.zalokar@ce.kgzs.si https://www.kmetijskizavod-celje.si/izobrazevanja/ffs-tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.01.2024 09:00 30.01.2024 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Jernej Černe tel.: 041 498 875; e-naslov: jernej.cerne@kgz-ptuj.si Marko Černe; Jelka Brdnik; Monika Žnidarič http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 12.02.2024 16:00 14.02.2024 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Vrtni center Eurogarden, Podsmreka 7 b, 1356 Dobrova Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.02.2024 16:00 15.02.2024 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Gregor Leskošek; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo-in-gozdarstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven