Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB   
NOVO: Obveščamo vas, da je z letom 2019 izvajalec usposabljanj Kmetijski Inštitut Slovenije prenehal z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta usposabljanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.09.2019 09:00 17.09.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Nazarje Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.09.2019 09:00 17.09.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.09.2019 09:00 17.09.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Andrea Margan http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.09.2019 09:00 18.09.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Valentina Šajn; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 18.09.2019 09:00 18.09.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Andrea Margan http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.09.2019 09:00 19.09.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Marjana Avberšek; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.09.2019 10:00 19.09.2019 13:20 KGZS Zavod Ptuj Radlje ob Dravi Gasilski dom Radlje ob Dravi, Pohorska ulica 22,2360 Radlje ob Dravi Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 19.09.2019 15:00 19.09.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.09.2019 15:00 19.09.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 19.09.2019 16:00 19.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Obrtni dom Metlika, Partizanski trg 5, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.09.2019 16:00 23.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.09.2019 09:00 24.09.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Celje Predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje (EKO pridelovalci) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Mateja Kadilnik http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.09.2019 09:00 24.09.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZS Zavod ptuj, ormoška cesta 28, 2250 ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Jelka Brdnik; Andrea Margan http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.09.2019 14:00 24.09.2019 18:15 Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Ptuj Šolsko posestvo Biotehniške šole Ptuj, Turnišče, Zagrebška cesta 86 Lidija Petek tel.: 041448462; e-naslov: lipetek@scptuj.si Cvetka Pintar; Anton Hanželič; Irena Unuk http://kmetijska.scptuj.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.09.2019 15:00 24.09.2019 18:45 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Celje Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, predavalnica 25, Ljubljanska 97, 3000 celje Bogdana Kapitler tel.: 03 428 5900; e-naslov: bogdana.kapitler@hvu.si Rafael Hrustel; Bogdana Kapitler; Andreja Gerčer; Anja Žužej Gobec; Branka Turšič http://www.hvu.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.09.2019 16:00 24.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 25.09.2019 08:30 25.09.2019 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Ljubljana Katarina Kos tel.: 01 320 3224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.09.2019 09:00 25.09.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Podgorje Gostilna Kovač - Štumpfel Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.09.2019 09:00 25.09.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Valentina Šajn; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.09.2019 16:00 25.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.09.2019 09:00 26.09.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9 ,2230 lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Marija Kresnik; Saška Hodnik http:///www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.09.2019 15:00 26.09.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Irena Šilc; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 26.09.2019 16:00 26.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 30.09.2019 16:00 02.10.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 30.09.2019 16:00 30.09.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.10.2019 09:00 01.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Beltinci Gasilski dom Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.10.2019 13:00 01.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Beltinci Gasilski dom Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 01.10.2019 16:00 01.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Marija Levak; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 09:00 02.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Vesna Velikonja; Valentina Šajn; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 09:00 02.10.2019 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 09:00 02.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 13:00 02.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 15:00 02.10.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Špela Drnovšek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 02.10.2019 16:00 02.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.10.2019 09:00 03.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 03.10.2019 13:00 03.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 04.10.2019 09:00 04.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.10.2019 09:00 07.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.10.2019 13:00 07.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Gornja Radgona Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 07.10.2019 16:00 09.10.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Podsmreka Podsmreka 58, 1356 Dobrova (gasilski dom) Podsmreka Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.10.2019 16:30 07.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061, 05/6304062; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/arhiv-tecajev-ffs/2019-10-07/2019090409441787/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 09:00 08.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Loče Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Preklican – prestavljen
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 09:00 08.10.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 09:00 08.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih gori, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 09:00 08.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Lendava Dvorana Mestne hiše občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Evgen Sep; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 13:00 08.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Lendava Dvorana Mestne hiše občine Lendava, Glavna ulica 2, 9220 Lendava Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Evgen Sep; Ernest Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 08.10.2019 16:00 08.10.2019 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Martina Kralj tel.: 073934712; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 09:00 09.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Prevalje KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 09:00 09.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Valentina Šajn; Irena Šilc; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 09:00 09.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna pr Marti, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Jakob Ivanuša; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 09:00 09.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 13:00 09.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 16:00 09.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Postojna Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 postojna (sejna soba) Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-09/2019090413281824/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 09.10.2019 16:40 09.10.2019 20:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Sežana Predavalnica Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova 3, 6210 Sežana Milena Štolfa tel.: 05/7312850, 05/7312856; e-naslov: milena.stolfa@go.kgzs.si Majda Brdnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-09/2019090410190981/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.10.2019 09:00 10.10.2019 12:20 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 10.10.2019 15:00 10.10.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Stična Gasilski center Stična, Stična 144, 1295 Stična Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Karmica Skalič Holešek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 10.10.2019 16:00 10.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-10/2019090609361163/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 14.10.2019 16:00 14.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 14.10.2019 16:30 14.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana doma Krajevne skunosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304062, 05/6304061; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-14/2019090610402088/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 09:00 15.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna pri Marti, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http;//www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 09:00 15.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 13:00 15.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Turnišče Dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 15:00 15.10.2019 18:25 KGZS - Zavod Celje Petrovče Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 16:00 15.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 15.10.2019 16:00 15.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-15/2019090609460120/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 08:30 16.10.2019 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091210193909/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Vesna Velikonja; Valentina Šajn; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Suzana Pušnik; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 09:00 16.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 13:00 16.10.2019 17:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091210300175/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 13:00 19.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Korovci Okrepčevalnica Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Stanislav Kapun; Zita Flisar Novak; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 16:00 16.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 16.10.2019 16:00 16.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Dvorana srednje šole Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-16/2019091315105033/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Podsreda Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna pri Marti, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Suzana Pušnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 09:00 17.10.2019 12:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Ernest Novak; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 13:00 17.10.2019 16:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Cven Zadružni dom Cven, Cven 3d, 9240 Ljutomer Marjeta Barbarič tel.: 031 703 601 Miran Torič; Marjana Sovič; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 15:00 17.10.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Domžale Območna obrtno podjetniška zbornica Domažel, Vir, Šaranovičeva 21 c, 1230 Domžale Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 16:00 17.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 17.10.2019 16:00 17.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-17/2019090610023849/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 16:00 21.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 21.10.2019 16:00 23.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Krško 04.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 21.10.2019 16:30 21.10.2019 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana doma Krajevne skunosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 Pobegi Mateja Grdina tel.: 05/6304061, 05/6304062; e-naslov: mateja.grdina@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-21/2019090610453319/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Vrh nad Laškim Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Vesna Velikonja; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 09:00 22.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Marija Kresnik; Andrea Margan http;//www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 16:00 22.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za odgovorne osebe - nadaljnje usposabljanje 22.10.2019 16:00 22.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Šempeter pri Gorici Biotehniška šola, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici (predavalnica 10 A) Vasja Juretič tel.: 05/3954264; e-naslov: vasja.juretic@go.kgzs.si Vasja Juretič; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-22/2019090610100792/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 08:30 23.10.2019 12:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531 Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091210471695/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 15:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (velika predavalnica v pritličju), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 09:00 23.10.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Simona Rajh; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 13:00 23.10.2019 17:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Dobrovo Predavalnica Vinske kleti Goriška Brda, zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih Marta Srebrnič tel.: 05/3959530, 3959531; e-naslov: marta.srebrnic@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091213150511/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 16:00 23.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 23.10.2019 16:00 23.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ajdovščina Srednješolski center Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina Darja Marc tel.: 05/3671074; e-naslov: darja.marc@go.kgzs.si Darja Marc; Anka Poženel; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-23/2019091315190298/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 09:00 24.10.2019 12:25 KGZS - Zavod Celje Šmarje pri Jelšah Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 24.10.2019 15:30 24.10.2019 19:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Idrija Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija Adam Raspor tel.: 05/3722640, 3772254; e-naslov: adam.raspor@go.kgzs.si Mojca Mavrič Štrukelj; Mitja Martelanc https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2019-10-24/2019091314504191/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 28.10.2019 16:00 28.10.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Milena Rožman; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 04.11.2019 16:00 06.11.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Sonja Zidar Urbanija; Karmica Skalič Holešek; Antonina Rome https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Jernej Martinčič; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 09:00 05.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Jelka Brdnik; Jakob Ivanuša; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 05.11.2019 15:00 05.11.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Alenka Caf; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Svetovalec za FFS - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 08:00 06.11.2019 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Alenka Caf; Irena Šilc; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 09:00 06.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Lenart v Slov. Goricah Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Cvetka Bunderla; Stanislava Pažek; Saška Hodnik http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 06.11.2019 15:00 06.11.2019 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Vrhnika Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika Špela Drnovšek tel.: 01 513 07 02; e-naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Špela Drnovšek; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 09:00 07.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Cvetkovci Gostilna pri Marti, Cvetkovci 50 Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@ kgz-ptuj.si Marija Kresnik; Simona Rajh; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 07.11.2019 16:00 07.11.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 12.11.2019 08:00 14.11.2019 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 19.11.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Ana Bahor; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 12.11.2019 09:00 12.11.2019 12:20 KGZS Zavod Ptuj Ptuj Dvorana KGZS Zavod Ptuj, ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Bernarda Trafela tel.: 027493631; e-naslov: bernarda.trafela@kgz-ptuj.si Marko Černe; Stanislava Pažek; Andrea Margan http://www.kgz-ptuj.si Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 13.11.2019 13:30 13.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - nadaljnje usposabljanje 20.11.2019 09:00 20.11.2019 15:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Andreja Brence; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 20.11.2019 13:00 22.11.2019 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - nadaljnje usposabljanje 25.11.2019 16:00 25.11.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 934; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izvajalec ukrepov - osnovno usposabljanje 25.11.2019 16:00 27.11.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Novo mesto 02.12.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Prodajalec FFS - osnovno usposabljanje 27.11.2019 09:00 29.11.2019 16:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec Ekomuzej, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 03 71 21 616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven