Pregled usposabljanj in preverjanja znanja iz fitomedicine v naslednjih 3 mesecih:

Vsi centri - prva stran
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo KGZS - Zavod NM
BC Naklo KGZS - Zavod GO
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
KGZS - Zavod PTUJ
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
KGZS - Zavod MS
KGZS - Zavod CE Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
KGZS - Zavod KR Šolski center Ptuj - Poklicna in tehniška kmetijska šola
KGZS - Zavod LJ Šolski center Šentjur
KGZS - Zavod MB Kmetijski inštitut Slovenije
Obveščamo vas, da so centri usposabljanj SIQ, Cons d.o.o. in Tatjana Rupnik s.p. prenehali z izvajanjem usposabljanj iz fitomedicine.
Za vse nadaljne informacije se obrnite na: Andreja Šporn, tel: 01 300 63 07, andreja.sporn@gov.si.
Tukaj najdete tudi podrobnejše podatke o usposabljanjih in dostopnem gradivu.
Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstev

Vrsta izobraževanja Pričetek Zaključek Izvajalec Kraj Opis lokacije Kraj izpita Datumi izpita Kontaktna oseba Kontaktni podatki Predavatelji URL Status
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 06.11.2018 09:00 08.11.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor 15.11.2018 Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 12.11.2018 08:00 14.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Novo mesto 19.11.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 08:00 23.11.2018 15:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Marjeta Miklavc; Miša Pušenjak; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik; Draga Zadravec Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 08:00 23.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska c. 14, Novo mesto Novo mesto 26.11.2018 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - osnovno usposabljanje 19.11.2018 09:00 23.11.2018 15:00 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Ljubljana dvorana paviljona 2000 Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ulica 17 Ljubljana Mojca Viršček Marn tel.: 012805253; e-naslov: mojcavm@kis.si http://www.kis.si/Dogodki/Tecaj_osnovnega_usposabljanja_o_fitofarmacevtskih_sredstvih_za_svetovalce_1 Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 20.11.2018 08:00 22.11.2018 13:30 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 20.11.2018 15:30 20.11.2018 18:30 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si Ernest Novak; Breda Vičar; Petra Gjureč http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.11.2018 08:30 21.11.2018 12:10 KGZS - Zavod Celje Draža vas Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Simona Rupreht http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 26.11.2018 09:00 29.11.2018 13:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor Maribor Miroslav Mešl tel.: 022284934; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Marjeta Miklavc; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 26.11.2018 09:00 26.11.2019 17:20 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Ljubljana Dvorana Paviljona 2000, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17 Ljubljana Mojca Viršček Marn tel.: 01 2805 253; e-naslov: mojcavm@kis.si http://www.kis.si/Dogodki/Tecaja_obnovitvenega_usposabljanja_o_fitofarmacevtskih_sredstvih_za_svetovalce Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 26.11.2018 16:30 26.11.2018 20:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 6304061; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2018-11-26/2018102309061887/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 08:00 27.11.2018 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 08:00 27.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Andreja Brence; Ana Bahor; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 27.11.2018 09:00 27.11.2018 17:20 KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Ljubljana Dvorana Paviljona 2000, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17 Ljubljana Mojca Viršček Marn tel.: 012805253; e-naslov: mojcavm@kis.si http://www.kis.si/Dogodki/Tecaja_obnovitvenega_usposabljanja_o_fitofarmacevtskih_sredstvih_za_svetovalce Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 27.11.2018 13:30 29.11.2018 18:00 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec Žalec Alenka Ferlež Rus tel.: 037121616; e-naslov: alenka.ferlez-rus@ihps.si http://www.ihps.si/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 27.11.2018 16:00 27.11.2018 19:20 Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Novo mesto Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto, učilnic P3 in P2 Martina Kralj tel.: 07 393 47 12; e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si Marko Hrastelj; France Absec; Urška Ogrinc http://www.grm-nm.si/tecaji Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 28.11.2018 08:00 28.11.2018 16:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Andreja Brence; Ana Bahor; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.11.2018 08:30 28.11.2018 12:10 KGZS - Zavod Celje Postojna DARS d.d., Avtocestna vzdrževalna baza Postojna, Industrijska cesta 3, Postojna (ZAKLJUČENA SKUPINA) Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Irena Friškovec; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 28.11.2018 16:00 28.11.2018 20:00 KGZS - Zavod Nova Gorica Ilirska Bistrica Večnamenski prostor v Osnovni šoli A. Žnideršiča, Rozmanova ulica 25, 6250 ilirska Bistrica Danijela Volk tel.: 05/7100261; e-naslov: danijela.volk@go.kgzs.si Danijela Volk; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2018-11-28/2018102309271890/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 29.11.2018 08:00 29.11.2018 14:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Natalija Pelko; Martin Mavsar; Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda; Mateja Strgulec http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Preklican zaradi premajhnega števila udeležencev
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 03.12.2018 08:00 03.12.2018 13:00 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 03.12.2018 16:00 03.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Črnomelj Obrtni dom Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, Črnomelj Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 03.12.2018 16:30 03.12.2018 20:30 KGZS - Zavod Nova Gorica Pobegi Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi, Cesta I. istrske brigade 59, 6276 pobegi Elizabeta Bonin tel.: 05/6304062, 6304061; e-naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si Janko Brajnik; Monika Jurman https://www.kmetijskizavod-ng.si/tecaji-ffs/2018-12-03/2018102309160556/obnovitveni_tecaj_ffs__za_izvajalce_ukrepov Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 04.12.2018 09:00 07.12.2018 13:30 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje 13.12.2018 Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 09:00 04.12.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir Obrtno podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva cesta, Domžale Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Vesna Velikonja; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 04.12.2018 13:00 05.12.2018 19:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Murska Sobota 11.12.2018 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/izvajalci-ukrepov-varstva-rastlin/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 15:00 04.12.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Vir Obrtno podjetniška zbornica Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta, domžale Damjana Iljaš tel.: 01 510 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Vesna Velikonja; Mihaela Logar https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 04.12.2018 16:00 04.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Metlika Občina metlika, mestni trg 24, Metlika Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 05.12.2018 16:00 05.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 06.12.2018 16:00 06.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, predavalnica 4, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.12.2018 09:00 07.12.2018 12:20 KGZS - Zavod Celje Lokrovec Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Iris Škerbot tel.: 03/710 17 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Iris Škerbot; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/obnovitvena-termini Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.12.2018 09:00 12.12.2018 13:00 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS-ZAVOD LJ Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana Ljubljana 17.12.2018 9.00 Damjana Iljaš tel.: 01 513 07 22; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Alenka Caf; Vesna Velikonja; Anton Zavodnik; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 10.12.2018 15:00 12.12.2018 18:45 KGZS - Zavod Celje Celje predavalnica KGZS-Zavod CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Celje Iris Škerbot tel.: 03/71017 88; e-naslov: iris.skerbot@ce.kgzs.si Konrad Dihpol; Iris Škerbot; Sonja Moličnik Oblak; Igor Škerbot; Marjana Avberšek; Tatjana Pevec; Magda Bačovnik Zimic http://www.kmetijskizavod-celje.si/osnovna Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.12.2018 16:00 10.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 09:00 11.12.2018 12:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS,, Gospodinjska 6, 1000 Ljublana Damjana Iljaš tel.: 015130722; e-naslov: damjana.iljasvlj.kgzs.si Damjana Iljaš; Alenka Caf; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 09:00 11.12.2018 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - osnovno usposabljanje 11.12.2018 09:00 13.12.2018 14:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40vb Murska Sobota Miran Torič tel.: 02 539 1 436; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 11.12.2018 15:00 11.12.2018 18:30 KGZS - ZAVOD LJ Ljubljana KGZS, Gospodinjska 6, 10100 Ljubljana Damjana Iljaš tel.: 015130722; e-naslov: damjana.iljas@lj.kgzs.si Damjana Iljaš; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 12.12.2018 08:00 12.12.2018 15:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 12.12.2018 09:00 12.12.2018 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 13.12.2018 14:00 13.12.2018 18:00 KGZS - Zavod Kranj Kranj sejna soba KGZ Kranj, Šuceva 27, 4000 Kranj Marija Kalan tel.: 04/2804632; e-naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si Andreja Teran; Robert Golc; Marija Kalan; Tomaž Cör; Irena Grmek Košnik http://kgz-kranj.si/zavod.php Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 14.12.2018 09:00 14.12.2018 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.12.2018 15:00 19.12.2018 19:30 KGZS - ZAVOD LJ Ribnica KZ Ribnica, Škrabčev trg, Ribnica Ribnica 07.01.2019 15.00 Irena Šilc tel.: 01 836 19 27; e-naslov: irena.silc@lj.kgzs.si Ana Ogorelec; Damjana Iljaš; Irena Šilc; Sonja Vavken https://lj.kgzs.si/Dogodki-in-novice/Usposabljanja-FFS Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.12.2018 16:00 17.12.2018 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj Strahinj 99, 4202 Naklo Peter Ribič tel.: 04 277 21 20, 041 499 936; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 17.12.2018 16:00 19.12.2018 20:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto Novo mesto 07.01.2019 Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Martin Mavsar; Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 07.01.2019 16:00 07.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 08.01.2019 09:00 08.01.2019 14:00 Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Murska Sobota Predavalnica KGZS-Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40 Miran Torič tel.: 02 539 1 435; e-naslov: miran.toric@gov.si http://www.kgzs-ms.si/ffs/prodajalci-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 08.01.2019 16:00 08.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 09.01.2019 16:00 09.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 10.01.2019 16:00 10.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Trebnje CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Natalija Pelko; Tomislav Mlinar http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 14.01.2019 16:00 14.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Krško Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Mateja Strgulec; Bonia Miljavac http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 15.01.2019 16:00 15.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlinvkgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 16.01.2019 09:00 16.01.2019 14:00 KGZS - Zavod Maribor Maribor KGZS Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor Miroslav Mešl tel.: 02 228 49 34; e-naslov: miro.mesl@kmetijski-zavod.si Miroslav Mešl; Boštjan Matko; Jože Miklavc; Urška Rizman Koležnik Urnik bo objavljen na http://www.kmetijski-zavod.si/ en teden pred pričetkom tečaja Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 19:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 16.01.2019 16:00 16.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Sevnica Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Andreja Brence; Jernejka Franko http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 17.01.2019 16:00 17.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Vinko Brkovič; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 21.01.2019 16:00 21.01.2019 20:00 KGZS - Zavod NM Brežice Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Domen Bajec; Maja Križan http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za svetovalca za FFS - obnovitveni tečaj 22.01.2019 08:30 22.01.2019 15:50 Biotehniška fakulteta Ljubljana Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Katarina Kos tel.: 013203224; e-naslov: katarina.kos@bf.uni-lj.si Mario Lešnik; Rajko Bernik; Renata Fras Peterlin; Andrej Simončič; Lucija Šarc http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/obvestila/obnovitveni-tecaj-za-svetovalce-za-ffs/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 22.01.2019 09:00 22.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Martin Mavsar; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 23.01.2019 09:00 23.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Ana Bahor; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - osnovno usposabljanje 28.01.2019 16:00 30.01.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Tone Pečarič; Marija Urankar; Filip Vučajnk; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven
Izpit za izvajalce ukrepov - obnovitveni tečaj 29.01.2019 09:00 29.01.2019 13:00 KGZS - Zavod NM Novo mesto KGZS Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, Novo mesto Andreja Peterlin tel.: 07/373-05-86; e-naslov: andreja.peterlin@kgzs-zavodnm.si Bernarda Stariha; Tatjana Marija Gazvoda http://www.kmetijskizavod-nm.si/aktualno/fitofarmacevtskasredstva Objavljen - veljaven
Izpit za prodajalce FFS - obnovitveni tečaj 04.02.2019 15:00 04.02.2019 20:00 Biotehniški center Naklo Strahinj BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo Strahinj Peter Ribič tel.: 041 499 934, 04 2772 120; e-naslov: tecaji@bc-naklo.si Marija Urankar; Borut Lazar http://www.bc-naklo.si/izobrazevanje-odraslih-npk-tecaji-in-delavnice/tecaji-usposabljanja-delavnice/kmetijstvo/fitomedicina/ Objavljen - veljaven