BBCH skala razvojnih faz gojenih rastlin

- Ameriška borovnica
- Bob (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)
- Bučevke (Feller et al., 1995 b)
- Čebulnice (Feller et al., 1995 a)
- Fižol (Feller et al., 1995 b)
- Grah (Weber and Bleiholder, 1990; Feller et al., 1995 b)
- Hmelj (Rossbauer et al., 1995)
- Jagode (Meier et al., 1994)
- Korenovke in stebelna zelenjava (Feller et al., 1995 a)
- Koruza (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)
- Koščičarji (Meier et al.,1994)
- Krompir (Hack et al., 1993)
- Listnate zelenjadnice (ne oblikujejo glave) (Feller et al., 1995 a)
- Listnate zelenjadnice (oblikujejo glave) (Feller et al., 1995 a)
- Maline (Schmid et al., 2001)
- neopredeljen
- Oljka (Sanz-Cortés et al.)
- Oljna ogrščica (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)
- Ostale zelenjadnice iz rodu Brassica (Feller et al., 1995 a)
- Pečkarji (Meier et al.,1994)
- Pleveli (Hess et al., 1997)
- Plodovke iz družine razhudnikovk (Feller et al., 1995 b)
- Ribez (Meier et al., 1994)
- Sladkorna pesa (Meier et al., 1993)
- Soja (Munger et al., 1997)
- Sončnica (Weber and Bleiholder, 1990; Lancashire et al., 1991)
- Vinska trta (Lorenz et al., 1994)
- Žita (Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991)

Povzeto po BBCH monografiji - razvojne faze eno in dvokaličnic